diumenge, 21 de juny de 2009

Bases del Premi de Periodisme Carmel Biarnés


El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Associació Cultural Lo Llaüt i l'ajuntament d'Ascó estan organitzant la I Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, amb l’objectiu d’homenatjar la figura d’aquest erudit comarcal i un dels impulsors de l’associacionisme cultural contemporani a la nostra comarca.
La jornada tindrà lloc el proper mes d’octubre i en aquesta ocasió s’ha volgut dedicar a la presència dels moriscos al nostre territori tenint en compte que s’està commemorant el quart centenari de la seua expulsió.
Una de les activitats amb què s’ha volgut complementar la jornada és un Premi de Periodisme que porta el nom d’aquest cronista d’Ascó. Us n’adjunto les bases:

BASES DEL I PREMI DE PERIODISME CARMEL BIARNÉS D’ASCÓ 2009
1- Tema:

Els treballs presentats han de difondre la tasca investigadora que es fa tant des de l’associacionisme com a títol individual sobre temàtiques de caràcter local o comarcal a tots els territoris de parla catalana.

2- Destinataris:
Hi podran optar aquells professionals del periodisme que
siguin autors de treballs periodístics de llengua catalana, castellana, aranesa, francesa o anglesa que difonguin a través de mitjans de comunicació de masses els resultats de la tasca d’investigació i recerca duta a terme per tercers (centres d’estudis, entitats culturals, investigadors a títol individual) en matèria d’estudis locals i territorials, elaborats en qualsevol suport (premsa escrita, ràdio, televisió i internet) publicats o emesos en el període comprès entre l’1-09-2008 i 31-08-2009.
Els treballs periodístics que no hagin estat elaborats en llengua catalana o castellana, caldrà que es presentin acompanyats d’una transcripció del text al català.

3- Categories:
El Premi inclou tres categories en funció del suport dels treballs: premsa escrita, ràdio i televisió i internet.

4- Termini:
Els candidats al premi hauran de presentar els seus treballs per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, carrer de l’Hospital 2; 43791 Ascó (Ribera d’Ebre)

  • A) Premsa escrita: es lliurarà un original de la publicació on va aparèixer.
  • B) Ràdio i televisió: es lliurarà una gravació del material emès. En els casos de programes informatius, s’entregarà una gravació complerta del mateix. S’haurà d’entregar també un certificat d’emissió on hi figuri el dia i l’hora d’emissió.
  • C) Internet: es lliurarà una còpia del treball tal com s’ha publicat al web, ja sigui en el format HTML, arxiu Flash, JPEG, GIF o impressió en paper.
    El termini d’admissió conclourà el dia 10 de setembre de 2009.

5- Premis:
S’atorgarà un premi de 1.000 euros per cadascuna de les categories.
El premi podrà ser declarat desert si així s’estima convenient.

6- Jurat:
El jurat el formaran professionals del món de la comunicació i persones vinculades al món de la recerca. El jurat es reserva el dret d’interpretar les bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

7- Veredicte:
El veredicte del jurat serà inapel•lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament del premi que se celebrarà el dissabte 3 d’octubre de 2009 a Ascó en el transcurs de la I Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés.
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les bases.