dimarts, 12 d’abril del 2022

Passa a l’acció per l’escola en català!


No podem permetre que el Govern cedeixi a l’activisme judicial que, sense cap criteri pedagògic, pretén tombar un model d’escola que afavoreix la cohesió social, que està avalat per una immensa majoria de la societat i que és imprescindible per a la normalització de la llengua pròpia del país. L’escola en català necessita reforç, no retallades!

Plataforma per la Llengua proposa:


1) Retirar la proposta de modificació de la LPL
La proposta de modificació de la Llei de política lingüística presentada per ERC, PSC, Junts i En Comú Podem no pot tirar endavant. La incorporació de la vehicularitat del castellà a aquesta llei representaria un pas enrere que el català no es pot permetre en l’actual situació d’emergència lingüística. Aquesta renúncia, a banda de ser perillosa, seria estèril i gratuïta, en tant que no serviria per donar resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC ni per allunyar els tribunals de les escoles, com ja hem vist al País Valencià. A més, la proposta s’ha presentat sense cap mena de consulta prèvia, fiant-ho tot a un suposat consens parlamentari que deixa de banda la comunitat educativa i de manera contradictòria a
un decret presentat just abans pel Govern.

El retrocés del català a l’escola no es deu a la legislació catalana sinó a la inacció dels diferents governs, que fa dècades que no garanteixen l’aplicació d’aquest model. En tot cas, per poder reforçar el català a l’escola, la llei que caldria modificar o reglamentar és la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que hauria d’establir paràmetres normatius perquè el català sigui la llengua de l’escola en tots els àmbits d’ús dels centres educatius.

2) Crear un pla d’acció perquè la immersió s’apliqui
El Govern, a banda de fer propostes normatives, ha de definir un pla pressupostari i polítiques concretes que garanteixin l’aplicació de la immersió lingüística. En aquest sentit, proposem:
  • Destinar el 6% del PIB a polítiques d’educació
  • Incrementar el pressupost del Departament d’Educació per donar resposta a les necessitats d’assessorament i seguiment que el model d’escola catalana requereix.
  • Crear un pla de formació específic adreçat al personal docent per millorar els seus coneixements sociolingüístics i dotar-los d’eines relacionades amb l’aprenentatge de les llengües.
  • Contractar més personal docent perquè els coordinadors lingüístics tinguin més hores per acompanyar el centre en l’aplicació de la immersió.
  • Reduir la ràtio d’alumnes per docent per millorar la seva competència lingüística.
  • Augmentar la dotació de les aules d’acollida per garantir que els alumnes nouvinguts s’adaptin al més aviat possible a l’entorn.
  • Crear i habilitar materials didàctics en català per a totes les matèries, tant escrits com audiovisuals.
3) Crear un front judicial comú
El Govern, les entitats, les famílies i tota la comunitat educativa s’han de coordinar per contestar l’embat judicial contra la immersió lingüística i així aconseguir jurisprudència favorable i arribar amb èxit a les instàncies internacionals. Per exemple, es podria denunciar que la sentència incompleix la CELRoM, un tractat internacional signat per l’Estat espanyol. La fragmentació de l’estratègia judicial, per contra, provocaria que la interpretació de la llei quedés només en mans de la fiscalia i dels tribunals de l’Estat espanyol.

Per tot això, enviem una carta als portaveus dels quatre grups parlamentaris esmentats perquè passin a l’acció i apliquin aquest conjunt de propostes.

Ajuda’ns a fer pressió i signa!

https://canvia.cat/escolacatala/