dissabte, 25 de febrer de 2012

Moviment per la llengua


Em faig ressò del manifest redactat pel Moviment per la llengua davant les modificacions de la política lingüística que vol adoptar el govern del PP de les Illes Balears que és un atac en tota regla a la llengua pròpia de les Illes i al consens lingüístic que es va assolir als anys vuitanta. Un exemple de l'autoodi que manifesten alguns polítics contra la llengua pròpia del territori que diuen defensar (al Principat i al País Valencià també ho patim això)
El manifest 'Una llengua, com qualsevol altra?' demana al Parlament balear que "retiri de la seva tramitació l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de la funció pública i que es comprometi públicament a respectar la Llei de normalització lingüística, i a no adoptar cap mesura legislativa que retalli els drets que hi ha reconeguts".