dilluns, 12 de novembre de 2012

Convocat el XVI Premi d'Assaig Artur Bladé

XVI PREMI D’ASSAIG SOBRE LA RIBERA D’EBRE “ARTUR BLADÉ I DESUMVILA” 2013

Organitza
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre

Amb el suport
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix

Tema
Treballs inèdits d’assaig, de recerca o d’investigació sobre història, art, etnologia, geografia, arqueologia, literatura, economia, lingüística, política, folklore, sociologia, agricultura, geologia, botànica, zoologia, ecologia, noves tecnologies, relacionats amb la Ribera d’Ebre, els seus pobles o els seus personatges. També poden optar al premi memòries, diaris personals, biografies i autobiografies.
Es valorarà el fet que constitueixi una aportació d’interès per al coneixement del passat, l’anàlisi del present o els projectes per al futur de la comarca i la seua gent, i podria tenir caràcter monogràfic o bé ser un aplec de treballs diversos, en tots els casos sempre en llengua catalana.

Dotació
2.200 euros, i publicació de l’obra dins la col·lecció Daliner del CERE.

Extensió
Un mínim de 70 folis i un màxim de 125.

Jurat
El jurat estarà format per tres membres i un secretari, que actuarà en representació del CERE. Properament es farà pública la seua composició.

Presentació
A doble espai i per quadruplicat en format Times 12. Les obres hauran d’anar signades amb un lema, i acompanyats d’una plica tancada que contindrà el lema, a l’exterior, i el nom, l’adreça postal i l’adreça electrònica de l’autor a l’interior. A més s’haurà d’incloure l’obra en format digital (.doc, .swx, o .rtf) en un cd-rom.

Tramesa
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, C. Sant Jordi, 3 3r, 43750 Flix, Telf. 977 41 05 21, cere@riberadebre.org

Termini d’admissió de treballs
4 d’octubre de 2013

Més informació http://www.riberadebre.org/