dimarts, 26 de febrer de 2013

Bases del XXV Concurs de Fotografia "Vila d'Ascó" 2013

Amb motiu dels 25 anys del Premi de Fotografia d'Ascó, la Regidoria de Cultura ha volgut que en l'edició d'enguany hi hagi canvis quant a la temàtica del concurs. En concret, les imatges que es presentin al certamen  han de tenir com a referent el poble d'Ascó.
Es mantenen les categories en blanc i negre i en color, tant a nivell general com local.
Adjunto les bases de la convocatòria.

Tema: ASCÓ
La participació és oberta a tothom. Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos, ni estar presentades en altres premis pendents d’adjudicació.
La imatge fotogràfica ha d’evidenciar que ha estat realitzada en un lloc d’Ascó, i ha de tenir unes dimensions mínimes de 18x24 cm. i màximes de 30x40 cm. en qualsevol posició. S’ha de presentar emmarcada amb
passe-partout, cartolina o similar (que tingui poc pes), de color blanc o negre.
Només es podrà presentar 1 fotografia en cada modalitat: color i blanc-negre. 
Cada fotografia ha de portar un títol escrit al dors i ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat amb el mateix títol i l’especificació de la modalitat a la qual participa (color o B/N). Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de
correu electrònic.
Les obres s’enviaran o es presentaran a l’Ajuntament d’Ascó, Regidoria de Cultura, c/ Hospital, núm. 2, 43791 Ascó.
El termini d’admissió conclourà el dia 9 d’abril de 2013.
Els o les participants locals (empadronats/es a Ascó) també optaran als Premis Generals.
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi, que podran ser declarats deserts si així s’estima convenient.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.
El guanyador/a o el seu representant legal que no reculli el premi en el decurs de l’acte de lliurament, hi perdrà tots els drets.
L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les fotografies premiades, ostentant-hi tots els drets existents.
Totes les fotografies presentades seran exposades al públic durant uns dies. A més, les fotografies
premiades es publicaran en el proper calendari de l’Ajuntament d’Ascó.
Els treballs no premiats podran ser recollits a la mateixa adreça de lliurament o bé es podrà sol·licitar la seva devolució mitjançant un e-mail a cultura@asco.cat en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió dels premis.
Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien a les seves fotografies, passant automàticament a propietat i lliure disposició de l’Ajuntament d’Ascó.
L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin patir les fotografies. Tanmateix vigilarà la seva correcta conservació i tracte adient.
L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.

PREMIS GENERALS
Hi tenen opció tots els participants (també els locals)
Modalitat Color
1r. Premi 300 €
2n. Premi 250 €
3r. Premi 200 €

Modalitat B/N
1r. Premi 300 €
2n. Premi 250 €
3r. Premi 200 €


PREMIS LOCALS
Modalitat Color
1r. Premi 150 €
2n. Premi 100 €
3r. Premi 50 €

Modalitat B/N
1r. Premi 150 €
2n. Premi 100 €
3r. Premi 50 €