dilluns, 25 de febrer de 2013

XXIII Premi de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi - Vila d'Ascó 2013

Convocat el XXIII Certamen de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi - Vila d'Ascó 2013 amb les següents bases:

PARTICIPANTS :
1r. GRUP - Joves de 14 a 17 anys el 31 de desembre de 2013.
2n. GRUP - Joves de 18 a 20 anys el 31 de desembre de 2013.

El tema és lliure. Es valorarà, principalment, la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres.
Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres premis pendents d’adjudicació.
L’extensió de les obres ha de ser de 10 a 15 pàgines per als participants del 1r. grup, i de 15 a 20 pàgines per als participants del 2n. grup. Han d’estar a doble interlineat i amb lletra Times New Roman, cos de 12.
Els i les concursants presentaran 4 còpies, a una cara i amb els fulls numerats. Han de portar el títol de l’obra a la portada i no han d’estar signades. S’acompanyaran d’un sobre tancat amb el mateix títol i el grup en què es participa. Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.
Les obres s’enviaran per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, c/ Hospital, 2; 43791 - Ascó.
El termini d’admissió conclourà el dia 4 d'abril de 2013.

PREMIS:
Premis Generals: Es concedirà un premi de 600 € en cadascun dels grups.
Premis Autors/es Locals: Es concedirà un premi de 400 € en cadascun dels grups.
Sobre aquests premis s’efectuaran les retencions fiscals corresponents.

Els o les participants en la categoria autor/a local (empadronats/des a Ascó) també optaran als premis de la categoria general.
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi que podran ser declarats deserts, si així s’estima convenient.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
El veredicte del jurat serà inapel•lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.
L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les obres premiades, ostentant-hi tots els drets. I es reserva el dret de publicar-les, o no, en funció del material disponible.
Els treballs no premiats podran ser retirats de l’Ajuntament en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió del premi. Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien als respectius originals. No s’assumiran responsabilitats per pèrdues o deterioraments.
L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.


ORGANITZA:
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

5 comentaris:

Adrià Gonzàlez Budó ha dit...

Quan es sabran els guanyadors? I a on es publicarà?

Josep M. Raduà ha dit...

Adrià, els premis literaris es lliuren aquest dissabte 11 de maig. Desconec de quina manera ho comuniquen.

Anònim ha dit...

Ja se sap qui ha guanyat?

Adrià Gonzàlez Budó ha dit...

On es poden saber la llista dels guanyadors?

Josep M. Raduà ha dit...

Els guanyadors van ser Ivet Pubill (Ascó) i Àngels Aubanell (Gandesa). No he sabut veure a l'article de la pàgina web de l'ajuntament el nom dels guanyadors.
http://asco.cat/noticias/detall/ajuntament/948/25e-aniversari-del-premi-vila-d-asco