dissabte, 3 de gener de 2015

Brull, el pessebre català

Fins el dia 6 de gener encara es pot visitar l'exposició sobre el pessebre català amb figures realitzades per l'escultor nascut a Ascó Josep Maria Brull. La mostra, anomenada Brull.,el pessebre català, es troba ubicada al pati de l'Ajuntament de Barcelona.
Les figures que es poden contemplar formen part d'una tipologia basada en el ruralisme català. Així s'hi poden veure pageses, pastors, pubilles i fadrins, abillats amb la indumentària tradicional i festiva.
L'escultor i ceramista Josep Maria Brull va néixer a Ascó l'any 1907, era el fill d'un mestre, tot i que ben aviat ja va traslladar-se a Tivissa. Va exercir de mestre a Ripollet i Olot, tot i que després de la guerra civil va ser apartat de la docència per separatista i catalanista.A Olot va entrar en contacte amb els escultors Josep Clarà i Martí  Casadevall.
Després de la guerra, va crear amb la seva esposa, la pintora Encarnació Braut, una escola-taller des d'on realitzaren una important tasca pedagògica i artística. De 1944 a 1973 va exercir de professor de modelat i ceràmica a l'Escola Industrial d'Arts i Oficis de Sabadell.
Brull va morir a Ripollet l'any 1995.