dimecres, 11 de gener de 2017

Muletes i llaguts. La tradició fluvial a Móra d'Ebre

Muletes i llaguts. La tradició fluvial a Móra d'Ebre és el títol del treball guardonat amb el XVII Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila, de Joan Pujol Pedret i Ivan Salvadó Obrero, i que el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre ha publicat dins de la col·lecció Daliner (núm. 13)
Com diuen els propis autors en la introducció, "l'objectiu principal d'aquest estudi és recopilar informació de les embarcacions que han navegat les aigües de l'Ebre al seu pas per Móra d'Ebre, no només des de la vessant històrica, també entrant en els aspectes tècnics d'aquestes, com poden ser les modalitats de navegació, les parts d'una embarcació, accessoris o construcció".
És interessant l'aproximació que fan a les dos embarcacions que identifiquen la nostra comarca com són les muletes i els llaüts, ja que amb força imatges podem comprovar des del procés de construcció d'una embarcació fins a diferents tipus de pesca. 
A més, veiem l'evolució històrica que han tingut aquest tipus d'embarcacions. En el cas dels llaüts, per exemple, no únicament com a mitjà de transport de mercaderies, sinó també com a passos de barca, molins fariners o plataformes de treball. 
Segur que resulta interessant per la gent de Móra d'Ebre l'exhaustiu inventari que han fet els autors de les muletes de la població, algunes en actiu, d'altres en desús i d'altres desmuntades. Algunes d'elles, encara a dia d'avui, protagonistes de les festes del riu de la comarca. Finalment també trobem un llistat en forma de fitxa amb els dinous llaüts localitzats a Móra d'Ebre.
Finalment, el llibre no deixa de ser una reivindicació del passat fluvial de Móra d'Ebre però que podríem fer extensiu a d'altres poblacions riberenques.