dimarts, 3 de setembre de 2019

Apareixen restes medievals al Magatzem de Rita

El passat mes de maig, i en el transcurs de les obres que s’estan realitzant a l’espai conegut com a Magatzem de Rita, es van localitzar unes restes que els informes van interpretar com diverses estructures d’un trull o molí d’oli, ja que es van identificar tres basses de decantació i les fonamentacions de diverses canalitzacions. Aquestes restes es van datar al segle XVIII, tenint en compte també el moment en què es va urbanitzar l’antic camí del Riu (actual carrer del Riu), segons la documentació històrica.
Aquesta setmana passada, seguint amb les obres al Magatzem de Rita, han aparegut les restes de dos murs en maçoneria de morter de calç, dels quals se’n conserven tres filades en alçat, que es troben en una cota inferior als tres dipòsits que van aparèixer al mes de maig, cosa que suposaria una major antiguitat. Però a més, s’han recuperat fragments de ceràmica dels segles XIV i XV (tenalla decorada amb estampetes, verd gòtic català). Per tot això, els informes tècnics consideren que aquestes restes formen part d’un espai arquitectònic d’època baixmedieval de certa entitat existent fora de la vila closa.