dimarts, 21 de gener de 2020

Les entranyes de Sant Antoni: El Clavari

Poc abans de Sant Antoni, Vídeo Ascó TV va emetre un docudrama centrat en la figura del Clavari, un dels tres Majorals que des d'antic s'han encarregat de preparar i organitzar la festa major d'hivern d'Ascó. La particularitat del Clavari és que la seva família s'encarrega de custodiar la imatge de Sant Antoni al llarg de tot un any. 
El programa, dirigit per Joan Navarro, va enregistrar-se durant la festa de Sant Antoni de 2019 i el protagonista és Miquel Àngel Ribes, en tant que Clavari de Sant Antoni, qui va compartir el seu trienni amb els companys Majorals Jordi Martínez i Jordi Jornet.