dimarts, 29 de juliol del 2008

Això del mal finançament ve de lluny

M'he començat a llegir El gran llibre per la independència de Francesc Ferrer i Gironès, i he ensopegat amb uns fragments que semblen de la premsa d'aquests dies... però no!... són de 1893 i 1932. Em sembla que no hem avançat gaire.

Dels datos donats en les estadístiques d’on havem tret los números apuntats se’n desprèn que a n’els conceptes anotats, hi contribueixen cada espanyol de fora de Catalunya amb 2,08 pessetes, i cada habitant de Catalunya amb 4’78 pessetes, això és, amb més del doble que els demés habitants d’Espanya.(...) I en canvi d’aquest sacrifici, ¿què li garanteixen a Catalunya los governs de Madrid?
Ponència de Ferran Alsina (juny de 1893)

Estudiant els coeficients de la tributació de Catalunya i les partides que rep de l’Estat central, resulta que un ciutadà català paga 123 pessetes, mentre que un ciutadà de la resta de la nació paga solament 60 pessetes anuals. Per una altra banda, un habitant de Catalunya percep per despeses estatutàries la suma anual de 48 pessetes i l’habitant de la resta del país en percep 75.
Conferència de Joan P. Fàbregas, dirigent de la CNT (1932)