dissabte, 7 de febrer del 2009

Conveni de cessió del fons Bladé

La setmana entrant es produirà un esdeveniment digne de remarcar: es signa el conveni de cessió del fons personal de l’escriptor Artur Bladé i Desumvila a la Generalitat de Catalunya perquè sigui dipositat a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. D’aquesta manera serà possible la consulta d’una documentació que amb aquest nou accés pot facilitar l’aparició de nous treballs i estudis sobre l’obra i la figura de l’escriptor de Benissanet.
Com ens han dit tantes vegades, és una personalitat que va teixir una obra excepcional a l’alçada dels millors cronistes i memorialistes, però que no sempre ha estat suficientment reconeguda des d’alguns cercles literaris.
Però també cal dir que, d’uns anys ençà, des d’algunes entitats i institucions, s’està duent a terme una tasca que ha permès aprofundir en el coneixement de la seua figura. I de tot això ja n’hi ha fruits prou remarcables com són l’edició de l’obra completa, la jornada anual que se celebra al seu poble natal, la ruta literària, uns dossiers didàctics per a estudiants de primària i secundària...