dissabte, 1 de maig de 2010

Prova d'avaluació de sisè

Prop de 66.000 nens i nenes de sisè de primària han de superar una prova que avalua si han assolit les competències i coneixements d'aquesta etapa educativa. La prova, que es realitzarà a tots els centres educatius els dies 5 i 6 de maig, avalua la competència lingüística i matemàtica de l'alumnat. Com a novetat, aquest curs també s'avalua la competència lingüística en llengua estrangera i es fa un dictat en llengua catalana i castellana.
El resultat de la prova no té efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en les decisions de pas de curs. Però aquests resultats sí que es comunicaran als centres educatius i a les famílies. A més, les dades concretes de cada centre i de l'alumnat són confidencials.
Per a l’aplicació de la prova es constitueixen comissions presidides per un inspector o inspectora i formades per professorat d’educació primària i d’educació secundària responsables de l'aplicació externa de les proves. Un membre dels serveis educatius actuarà com a secretari de la comissió.
Les proves seran corregides per professorat d’educació primària i d’educació secundària, membres de les comissions d’aplicació.
A l'escola Enric Grau Fontseré de Flix són 31 els alumnes que hauran de superar aquestes proves, mentre que al centre on em correspon fer d'aplicador de les proves - Escola Sant Miquel d'Ascó- són 13 els alumnes de sisè.