dimecres, 23 de maig de 2012

Bases IV Premi de Periodisme Carmel Biarnés

Convocada una nova edició del Premi de Periodisme Carmel Biarnés que organitza l'ajuntament d'Ascó en col·laboració amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Associació Cultural Lo Llaüt i la Cadena SER.

1- Tema:
Els treballs presentats han de difondre la tasca investigadora que es fa tant des de l’associacionisme com a títol individual sobre temàtiques de caràcter local o comarcal a tots els territoris de parla catalana.

2- Destinataris:
Hi podran optar els autors de treballs periodístics que:
- Difonguin els resultats d’una tasca d’investigació i recerca emmarcada en el camp dels estudis locals i territorials i duta a terme exclusivament per tercers (centres d’estudis, entitats culturals, investigadors a títol individual, etc.). En cap cas l’autor del treball presentat al premi i l’autor de la recerca poden ser el mateix.
- Hagin estat publicats o emesos a través de mitjans de comunicació de masses (premsa escrita, ràdio, televisió i cinema documental, i Internet).
- Hagin estat redactats en llengua catalana, castellana, aranesa, francesa o anglesa.
- Hagin estat publicats o emesos en el període comprés entre l’1-09-2011 i el 31-08-2012.
Els treballs periodístics que no hagin estat elaborats en llengua catalana o castellana, caldrà que es presentin acompanyats d’una transcripció del text al català.

3- Categories:
El Premi inclou quatre categories en funció del suport dels treballs:
- Premsa escrita
- Ràdio
- Televisió i cinema documental
- Internet
En cadascuna de les categories es podrà presentar un màxim de 2 treballs per autor.

4- Termini:
L’autor o, en el seu cas, el mitjà en el que s’ha publicat o emès el treball periodístic, haurà de presentar-lo per correu certificat o bé personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, carrer de l’Hospital 2; 43791 Ascó (Ribera d’Ebre)
A) Premsa escrita: es lliurarà un original o una còpia de la publicació on va aparèixer el treball periodístic.
B) Ràdio, televisió i cinema documental: es lliurarà una còpia del material emès. En els casos de programes informatius, s’entregarà una gravació complerta del programa. S’haurà d’entregar també un certificat d’emissió on hi figuri el dia i l’hora d’emissió. El certificat haurà d’estar emès pel mitjà de comunicació o, si s’escau, pel certamen o festival en el cas del cinema documental.
C) Internet: es lliurarà una còpia del treball tal com s’ha publicat al web, ja sigui en el format HTML, arxiu Flash, JPEG, GIF o impressió en paper; i s’indicarà el títol de l’article pel qual opta al concurs. En aquesta categoria l’autor s’obliga a mantenir en xarxa el treball presentat almenys fins el 31 de desembre de 2012
El termini d’admissió conclourà el 5 de setembre de 2012.

5- Premis:
S’atorgarà un premi de 800 euros per cadascuna de les categories.
El premi podrà ser declarat desert si així s’estima convenient.

6- Acceptació dels treballs periodístics:
Els treball periodístics presentats al premi seran sotmesos al criteri d’una comissió tècnica que avaluarà l’adaptació dels mateixos a les bases. Només passaran a consideració del jurat els treballs periodístics que superin el criteri de la comissió tècnica. Aquest criteri s’haurà de justificar de forma objectiva i d’acord amb les presents bases.

7- Jurat:
El jurat el formaran professionals del món de la comunicació i persones vinculades al món de la recerca.
El jurat es reserva el dret d’interpretar les bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

8- Veredicte:
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament del premi que se celebrarà el dissabte 29 de setembre de 2012 a Ascó en el transcurs de la IV Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés.

9- Recuperació dels treballs:
Aquells candidats que desitgin recuperar el material presentat al premi, podran sol•licitar-ho a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ascó abans del 31 de desembre de 2012. A partir d’aquesta data, l’Ajuntament podrà procedir a la destrucció del material, si ho considera oportú.

10- Drets de reproducció:
Els autors dels treballs periodístics que resultin premiats cedeixen en acceptar el premi els drets de reproducció del material presentat, a efectes de difusió i promoció del Premi de Periodisme Carmel Biarnés d’Ascó i de la Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés.

La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les bases.