dissabte, 3 de maig de 2014

Riberencs a l'exterior

Més de 220.000 catalans viuen a l'estranger, un 9% més que l'any anterior. 
El con­ti­nent amer­icà és on viuen més cata­lans, un 50,3% del total, molts d’ells fills d’emigrants que van néixer a Catalunya i han tor­nat al seu país, davant un 45,3 % que viu a Europa.
França és el país on resideixen més cata­lans (amb 28.497), men­tre que l’Argentina, amb24.919 res­i­dents cata­lans, ocupa el segon lloc i Ale­manya, amb 14.164, el ter­cer, men­tre que Andorra és el quart, amb 13.875 cata­lans, i Mèxic el cinquè, amb 13.123.
Els Estats Units, Suïssa, Veneçuela, el Brasil i el Regne Unit són els altres paï­sos on viuen actual­ment més de 10.000 cata­lans a cadas­cun d’ells.
www.nouscatalans.cat

A la Ribera d'Ebre, són un total de 573 els ciutadans que formen part del Padró d'Habitants Residents a l'Estranger, que tot i no ser considerats població del municipi, sí que mantenen el dret a vot per ser aquest l'últim municipi de Catalunya on han estat inscrits.