diumenge, 25 d’octubre de 2015

El Mapa industrial de Catalunya a la Ribera d'Ebre

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha impulsat la plataforma interactiva Mapa del patrimoni industrial a Catalunya, un projecte que, en col·laboració amb el Departament de Cultura, ha seleccionat 150 elements bàsics del patrimoni industrial de Catalunya pel seu valor històric, estètic i patrimonial. L'objectiu d'aquest mapa interactiu és donar a conèixer aquest llegat format, no únicament per elements ja en desús, sinó que en molts casos se'ls hi ha donat un ús diferent a l'original, i s'han convertit en biblioteques, centres socials, museus i altres equipaments públics.
Aquests 150 elements seleccionats han estat dividits en tres àmbits: el patrimoni preindustrial, el patrimoni industrial i el patrimoni de serveis i obra pública.

Aquest Mapa abasta tot el territori del país, i en el cas de la Ribera d'Ebre, conté dos elements del patrimoni industrial de la nostra comarca:
- l'edifici de l'enclavament de senyals i giratòria (estació del ferrocarril de Móra la Nova)
- fàbrica de l'Electroquímica i colònia obrera (Flix)