dimecres, 28 d’octubre de 2015

La barraca de Santantoni a Ascó, una mostra de teatre popular

A continuació adjunto el resum de la comunicació, que juntament amb Biel Pubill, vam presentar a la XIII Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre que tracta del teatre popular. La jornada va tenir lloc a Roquetes el passat dissabte 24 d'octubre.


LA BARRACA DE SANTANTONI A ASCÓ, UNA MOSTRA DE TEATRE POPULAR

Biel Pubill i Soler
Josep M. Raduà i Serra

Associació Cultural Lo Llaüt

Resum
En primer lloc la comunicació que presentem té per objecte donar un cop d’ull a les diferents experiències d’agrupacions teatrals que ha tingut Ascó des del segle passat fins avui. Aquesta pinzellada ens ha de servir per a contextualitzar l’atzarós camí que aquest gènere artístic ha tingut a la nostra població destacant, això sí, una honrosa excepció vinculada a l’església: és el cas de la tradicional i perpetuada representació de la Processó de l’Angelet –mena d’auto sagramental que es representa per Setmana Santa-.
Aquest preàmbul ens ajudarà a entendre la significació que va tenir, el 2006, la representació de “La barraca de Santantoni” i com va ser possible dur-la a terme. L’experiència, fugaç -efímera diríem- de teatre popular però que, pel marc on es va desenvolupar, les peculiaritats de com es va dur a terme i la gran repercussió que va tenir dins la comunitat podríem definir com a exemple clar i pur de teatre popular, sorgit del poble i per al poble.
El discurs anirà acompanyat d’informació diversa sobre la representació de les temptacions del Sant a les nostres contrades i finalment aportarem algunes pistes dels motius pels quals es va deixar de representar la Barraca de Sant Antoni a Ascó, quedant aquesta arraconada en el calaix de la memòria.