dijous, 3 de març de 2016

Nouvinguts a la Ribera d'Ebre 2015

El 2015 la Ribera d’Ebre comptava amb 22.723 habitants, dels quals un 14,63% no eren de nacionalitat espanyola, és a dir, 3.325 ciutadans. Aquest percentatge suposa una lleu tendència a la baixa respecte l'any passat, i en nombres absoluts es continua la disminució, ja que fa uns anys va estar al voltant dels quatre mil habitants estrangers.

Si fem una anàlisi poble a poble, així queden repartits els 3.325 ciutadans nouvinguts:


El poble amb més nouvinguts és Móra d’Ebre (731), i el que menys la Palma d’Ebre (35). Ara bé, si tenim en compte el percentatge de població, Benissanet és el poble amb un major percentatge d’immigració –25,58%-. A l’altre extrem s’hi troba Ascó, amb un 7,37%.