dijous, 13 d’abril de 2017

El Monument de Dijous Sant

Una de les tradicions litúrgiques del Dijous Sant és la preparació dels monument, que és l'altar on durant el Dijous i el Divendres Sant  s'exposa el Santíssim amb l'hòstia consagrada als oficis de Dijous Sant. Aquest espai es guarneix al llarg del dia amb palmes i palmons de la benedicció de diumenge, i també, tot i que cada cop menys, amb plantes que simbolitzen la resurrecció de la vida. Aquestes plantes, que Ascó també s'anomenen les parres del monument, són els desmais o cabelleres. Aquestes surten de plantar gramínies que han deixat créixer a les fosques, i acaben format llargs filaments blancs. S'acaba de guarnir el monument amb plantes i espelmes.
Era tradició que durant la nit de Dijous a Divendres Sant l'església estigués oberta i que un parell d'homes custodiés el Monument -eren dues persones que feien guàrdia en trons de mitja hora, que prèviament havia repartit l'agutzil tot passant per les cases avisant del torn que li corresponia realitzar a l'home de la casa.
Església d'Ascó, Dijous Sant, 24/03/2016