dimarts, 23 de maig de 2017

Pla de Lectura 2020

El Pla de Lectura 2020 preveu una inversió de 105 milions d'euros en el període 2017-2020 per incrementar l'activitat lectora a Catalunya.
El document defineix i pressuposta 20 línies estratègiques i 53 accions concretes, avaluables cada any.
El pla té com a objectius principals fer visible la figura del lector; prestigiar la lectura com a via principal d’accés al coneixement; incrementar els índexs de lectura i la comprensió lectora en totes les franges d’edat, amb especial atenció als infants i joves; reconèixer la llengua, la literatura I els autors catalans arreu del territori i valorar la propietat intel·lectual; enfortir i consolidar el sector del llibre millorant l’oferta editorial en llengua catalana i occitana; potenciar les llibreries i la xarxa de biblioteques de Catalunya, com a centres culturals i prescriptors del llibre i la lectura, i augmentar la presència del llibre i la lectura als mitjans de comunicació, tant en espais informatius com en no informatius i de ficció.