dijous, 15 de novembre del 2018

Després de la batalla..

El final de la batalla de l'Ebre, que en aquests dies es commemora el 80è aniversari, va ser el començament de la fi de la guerra civil espanyola. La retirada de les tropes republicanes de les seves posicions anava evidenciant la feblesa amb què es trobava aquest bàndol.
Les conseqüències d'una guerra són moltes i en diferents camps, començant per les vides humanes que es cobra. Passen els anys i la gent que l'ha viscut continua neguitejada pels records, les dificultats i les penúries passades.
Un altre enfocament de les repercussions d'una guerra es troba en la destrucció provocada al patrimoni. Qui va fer un buidatge d'aquestes dades va ser Manel Güell en l'article “Cifras declaradas de destrucción en la provincia de Tarragona (1939)” publicat el 2006 a partir de la informació dels expedients de "Regiones devastadas" on hi ha una fitxa per municipi "donde aparecen los principales datos para averiguar los daños sufridos en aquél municipio por causa de la Revolución del 1936 y subsiguiente Guerra Civil".
En començar la guerra civil, l'any 1936, Ascó comptava amb una població de 2.235 habitants. En finalitzar la guerra al cap de tres anys, la població havia disminuït fins als 2.025 habitants (1939). Per tant, la guerra civil va tenir en primer lloc una conseqüència demogràfica amb la pèrdua del 10% de la població.
Segons les dades d'aquest informe, de les 650 cases que hi havia aleshores a Ascó, en van ser destruïdes o afectades un total de 188, que suposa una afectació del 29% dels immobles de la vila.
Finalment, les altres dades que apareixen són les estimacions dels danys patrimonials: en el cas dels béns de l'església es van calcular en 5.800 pessetes, mentre que l'estimació de l'afectació patrimonial a particulars va ascendir a 742.995 pessetes.