dimarts, 31 de març de 2020

Ascó reforça les actuacions municipals davant l’emergència del COVID-19

ASCÓ (Ribera d’Ebre)
Superada ja la segona setmana d’estat alerta, l’Ajuntament d’Ascó ha continuat amb l’impuls de mesures i la realització de tasques per tal de gestionar aquesta complexa situació arran de l’emergència sanitària provocada pel coronavirus.
Diàriament s’ha continuat reunint el CECOPAL (Centre de Coordinació Municipal) per fer seguiment al grau de prestació dels serveis bàsics municipals: centres i recursos socials i sanitaris, serveis de sanejament i altres com el comerç, el transport, l’administració municipal, les comunicacions i subministraments com l’electricitat, el gas i el combustible. Al llarg de la setmana no s’ha produït cap incidència remarcable i s’han dut a terme amb suficient normalitat aquells serveis més essencials.
La comunicació continua sent una prioritat pel govern municipal, és per això que s’ha anat difonent totes aquelles comunicacions o recomanacions rebudes de les autoritats sanitàries així com aquelles informacions emeses pel propi Ajuntament en tant que administració més propera a la ciutadania. Les xarxes socials i la pàgina web han continuat sent els canals habituals de difusió, i en aquest aspecte, s’ha creat una secció dins de la pàgina web amb tota aquella informació i documentació generada per l’Ajuntament envers el COVID-19.
Pel que fa a la compra d’aliments, productes de neteja, medicaments i benzina, s’ha facilitat un llistat amb els horaris dels establiments locals que han variat el seu horari d’atenció al públic o de prestació de serveis. A més, aquesta setmana s’ha reunit la Junta de Govern per, entre d’altres punts, aprovar la relació de factures pendents amb l’objectiu d’agilitzar els pagaments pensant en els autònoms i les petites i mitjanes empreses, un sector que està patint especialment aquest període per la disminució de l’activitat.
A nivell educatiu, s’han distribuït les targetes moneders a les famílies de l’alumnat que durant el curs gaudeix de les beques menjador i també dels infants que reben el Servei d’Intervenció Socieducativa. D’aquesta manera, la Generalitat garanteix la continuïtat d’aquest suport a les famílies becades i que poden utilitzar en qualsevol establiment d’alimentació.
També s’ha impulsat una proposta lúdica i creativa que amb el títol A Ascó, ens quedem a casa’ convida les famílies a participar aportant un dibuix, un vídeo o una història narrada o poesia, que posteriorment serà difosa pels mitjans de comunicació locals. L’objectiu és promoure activitats imaginatives al mateix temps que ajudar a infants i joves a comprendre les mesures excepcionals que s’han pres i que posen en joc els valors de la solidaritat i la responsabilitat col·lectiva.
S’ha continuat prestant el servei de compra per la gent major de 70 anys i altres col·lectius vulnerables que no disposen de xarxa familiar propera, així com s’ha mantingut un habitual contacte telefònic amb les persones o els matrimonis més grans del poble que viuen sols. Sens dubte, uns col·lectius que en moments com aquest requereixen més atenció.

Finalment, la neteja viària continua realitzant el servei habitual tot i que intensificant la desinfecció en les zones comercials, per ser les més concorregudes en aquests dies de confinament.