dijous, 20 de novembre de 2008

L'economia de la Ribera d'Ebre 2007

S’ha donat a conèixer l’Anuari Econòmic Comarcal que cada any presenta Caixa Catalunya. A banda d’informar de l’evolució de l’economia a nivell català, té la particularitat que dóna les dades dels diferents sectors de producció comarca per comarca. Us adjunto el text que tracta de la situació econòmica de la Ribera d’Ebre, en aquesta ocasió no gaire positiva: és la que comarca que ha quedatmés malparada amb un retrocés del 0'9% a causa de la mala evolució de la indústria i l'agricultura.

Ribera d'Ebre
El 2007, el VAB de la Ribera d’Ebre va retrocedir del 0,88%, el registre més baix de totes les comarques, des de l’avanç de l’1,02% el 2006. Explica aquest empitjorament la dinàmica industrial, que intensifica el ritme de caiguda des del 0,58 al 3,52% i resta 2,38 punts percentuals al creixement de la comarca. També davalla el sector primari, fins al 8,08%, des de l’avanç del 5,72% un any abans. Addicionalment, l’activitat terciària s’alenteix, del 4,74 al 4,38%. Només el sector de la construcció millora el seu registre, passant del 6,43 al
6,78%. Amb aquestes dades, el creixement acumulat entre el 2000 i el 2007 se situa en el 27,8%, davant el 27,9% de les Terres de l’Ebre i per sobre de l'alça acumulada del conjunt català (23,4%).
En el subsector agrícola són destacables les caigudes de la fruita seca (-25,4%), de la fruita fresca (-7,7%), de les hortalisses (-0,8%) i de l’oli (-17,1%), mentre que el vi i raïm avancen d’un modest 2,2%. En el subsector ramader cau del 8,2% el porcí i té un avanç nul l’aviram. Pel que fa a la producció de fusta, recula del 3,5%. En el sector industrial, la principal branca d’activitat de la comarca, l’energia, aigua i extractives (pes del 81,4%), mostra una caiguda del 4,8%, parcialment compensada per la química, la segona per ordre d’importància (pes de l’11,1%), la qual avança del 7,5%. De resultes d’això, el nombre d’afiliats en el sector disminueix del 6,2%. En el sector de la construcció, els principals indicadors del subsector residencial tenen creixements forca elevats. Els habitatges en construcció i els acabats avancen del 22,9 i el 76,9%, respectivament, des del 2,0 i el 2,9% de mitjana de Catalunya. Addicionalment, els habitatges iniciats augmenten del 47,8%, quan la mitjana catalana disminueix del 32,7%. Amb tot, els afiliats en el sector baixen del 3,1%, després de l’augment del 12,7% el 2006. En el sector terciari tenen increments elevats les activitats immobiliàries i serveis empresarials (9,0%) i en intermediació financera (6,9%), i de menor intensitat les branques de comerç i reparacions (2,3%), hoteleria (5,1%) i serveis col·lectius (2,5%), que són les de més pes (62,7% en conjunt). Tot i això, els afiliats a la Seguretat Social en el sector avancen del 7,8%, registre que compensa les pèrdues de la indústria i la construcció, i eleva la xifra agregada fins al 2,6%, per sota el 3,1% de Catalunya.