diumenge, 16 de novembre de 2008

Lo Llaüt: renovació de Junta

La Junta Directiva de l’Associació Cultural Lo Llaüt, després de la renovació, ha quedat configurada de la següent manera:

Presidenta:
Aurora Serrano Grau
Vicepresident:
Albert Biarnés Munuera
Secretària:
M. Dolors Biarnés Jornet
Tresorera:
Esther Serra Fortuño
Vocals:
Carolina Baiges Gabaldà
Marina Baiges Giralt
Joan Biarnés Munuera
Isabel Plaza Grau
Biel Pubill Soler
Josep M. Raduà Serra