dimarts, 6 de juliol del 2010

Bases II Premi de Periodisme Carmel Biarnés

Ja està convocat de nou el Premi de Periodisme Carmel Biarnés que organitza l'ajuntamentd'Ascó amb col·laboració amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Associació Cultural Lo Llaüt i la Cadena SER.

BASES DEL II PREMI DE PERIODISME CARMEL BIARNÉS D’ASCÓ 2010
1- Tema:
Els treballs presentats han de difondre la tasca investigadora que es fa tant des de l’associacionisme com a títol individual sobre temàtiques de caràcter local o comarcal a tots els territoris de parla catalana.

2- Destinataris:
Hi podran optar aquells professionals del periodisme quesiguin autors de treballs periodístics de llengua catalana, castellana, aranesa, francesa o anglesa que difonguin a través de mitjans decomunicació de masses els resultats de la tasca d’investigació i recercaduta a terme per tercers (centres d’estudis, entitats culturals, investigadors a títol individual) en matèria d’estudis locals iterritorials, elaborats en qualsevol suport (premsa escrita, ràdio, televisió i Internet) publicats o emesos en el període comprès entre l’1-09-2009 i el 31-08-2010.
Els treballs periodístics que no hagin estat elaborats en llengua catalana o castellana, caldrà que es presentin acompanyats d’una transcripció integra del text al català.

3- Categories:
El Premi inclou quatre categories en funció del suport dels treballs: premsa escrita, ràdio, televisió i Internet.
En cadascuna de les categories es podrà presentar un màxim de 2 treballs per autor.

4- Termini:
Els candidats al premi hauran de presentar els seus treballs per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, carrer de l’Hospital 2; 43791 Ascó (Ribera d’Ebre)
A) Premsa escrita: es lliurarà un original de la publicació on va aparèixer.
B) Ràdio: es lliurarà una gravació del material emès. En els casos de programes informatius, s’entregarà una gravació complerta del mateix. S’haurà d’entregar també un certificat d’emissió on hi figuri el dia i l’hora d’emissió.
C) Televisió: es lliurarà una gravació del material emès. En els casos de programes informatius, s’entregarà una gravació complerta del mateix. S’haurà d’entregar també un certificat d’emissió on hi figuri el dia i l’hora d’emissió.
D) Internet: es lliurarà una còpia del treball tal com s’ha publicat al web, ja sigui en el format HTML, arxiu Flash, JPEG, GIF o impressió en paper; i s’indicarà el títol de l’article pel qual opta al concurs. En aquesta categoria l’autor s’obliga a mantenir en xarxa el treball presentat almenys fins el 31 de desembre de 2010.
El termini d’admissió dels materials conclourà el 10 de setembre de 2010.

5- Premis:
S’atorgarà un premi de 800 euros per cadascuna de les categories.
El premi podrà ser declarat desert si així s’estima convenient.

6- Jurat:
El jurat el formaran professionals del món de la comunicació i persones vinculades al món de la recerca.
El jurat es reserva el dret d’interpretar les bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

7- Veredicte:
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament del premi que se celebrarà el dissabte 9 d’octubre de 2010 a Ascó en el transcurs de la II Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés.
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les bases.