dijous, 24 d’octubre de 2013

10 raons per rebutjar la llei Wert

1. Incapacitat del Gobierno per buscar un consens en matèria d'educació que pugui donar estabilitat al nostre sistema educatiu, menyspreant la comunitat educativa i els interlocutors socials i polítics amb els quals mai ha comptat, excepte per demanar la seva adhesió al projecte de llei.

2. Instrumentalitza les legítimes aspiracions de millora del sistema educatiu per imposar una contrareforma segregadora i intervencionista, que resulta inútil per resoldre els problemes reals de l'educació.

3. No té una memòria econòmica creïble i suficient i deixa a un dubtós finançament europeu la cobertura dels crèdits que genera la reforma.

4. Conculca el principi d'igualtat d'oportunitats en produir la segregació primerenca, permetre la publicació de rànquings i afavorir l'exclusió de l'alumnat amb dificultats.

5. Promou un sistema de revàlides amb efectes punitius en lloc de formatius, que alimenta la desconfiança cap al professorat i limita la formació integral de l'alumnat.

6. Devalua el sistema de formació professional, el qual necessita impuls i suport, i organitza una classificació d'assignatures arbitrària, amb una ordenació acadèmica incongruent i antipedagògica que deixa fora del  currículum importants àrees formatives com l’educació per a la ciutadania i altres imprescindibles per a la formació integral de l'alumnat.

7. Nega la diversitat lingüística de les comunitats autònomes amb llengua pròpia i atempta contra el model d'immersió lingüística que garanteix el coneixement del català i el castellà en finalitzar la formació, i que ha estat fonamental per a la cohesió social i la convivència lingüística a Catalunya.

8. Imposa la recentralització educativa en promoure un canvi en la distribució de les competències i atorga al govern de l'Estat tot el control de certes àrees estructurals i més capacitat per determinar el currículum i les noves revàlides.

9. Limita la participació de la comunitat educativa en buidar de competències els consells escolars i postula una autonomia dels centres intervencionista respecte de les condicions laborals dels treballadors.

10. Lesiona l’equitat acreditada del nostre sistema educatiu públic sense millorar-ne la qualitat i instal·la un model educatiu elitista, economicista i impropi d'un estat confederal.