diumenge, 15 de maig de 2016

Festa de Sant Isidre

FESTA DE SANT ISIDRE

Cedida per Magda Batiste i Pura Biarnés - anys cinquanta
A misses dites (2004)
No canto, no, jo avui
la festa casolana,
la festa dels pagesos
d’un poble resignat;
que en mig de jocs i curses,
de jota i de sardana
és falsa l’alegria,
crudel la veritat!
¿Com vols del fadrinatge
sincera una rialla
si el vent, fred i sequia
els fruits millors ferí
si veu que de la sega
no espera ni gra ni palla,
ni quan escloqui ametlles,
ni quan verema vi?

No canto, no, la festa
si tinc els ulls extesos
pels nostres camps i planes,
que em postro en oració,
i el prec que a Sant Isidre
li faig jo pels pagesos
voldria que li fessim
units tots els d’Ascó:
¡Dóna’ns, oh Sant Isidre,
la fe pel que no cregui,
pel pobre l’esperança,
pel ric la caritat,
el fred dels cors s’allunyi,
d’odi el vent s’assossegui
i amb un nou rec de gràcia
hagué felicitat!

CARMEL BlARNÉS - Ascó, 15 maig 1955
(Programa d’actes de la festivitat)