diumenge, 10 de febrer del 2019

Les Capses d'Aprenentatge

Aquest dissabte vam assistir a l'escola Puig Cavaller de Gandesa a una jornada sobre les Capses d'Aprenentatge que va organitzar el Servei Educatiu de la Terra Alta i que va estar guiada per l'escola Octavio Paz de Barcelona. 
D'uns cursos ençà aquesta escola del districte de Sant Andreu de Barcelona (però a tocar del districte de Sant Martí) ha apostat per la innovació educativa. Es tracta d'una escola d'una línia amb 226 alumnes la meitat dels quals d'origen immigrant, i que per complir els objectius del departament de millorar els resultats acadèmics i de millorar la cohesió social, calia un impuls que han sabut vehicular vistos els resultats en aspectes tant socials com educatius.
Tot comença amb un punt de partida que podem compartir moltes escoles: escoltar i prendre consciència (tota la comunitat educativa) de les necessitats actuals (entorn i societat). Així que des del curs 2015/16 van començar a treballar per projectes, el curs següent van introduir els ambients d'aprenenatge a educació infantil i els espais competencials a educació primària, ja el curs 2017/18 es va incorporar l'assemblea de classe i els laboratoris d'aprenentatge fins arribar al curs actual en què s'han posat en marxa les capses de treball globalitzat.
Precisament de les Capses d'Aprenentatge (propostes de treball guiat i globalitzat) a partir de la pròpia experiència del Xavier, l'Elena i la Rosa, mestres de l'equip directeu de l'Octavio Paz, vam aprofundir com una manera de potenciar el treball cooperatiu en alumnes de 1r a 6è, tot promovent la investigació, l'experimentació, la construcció de coneixement i l'adquisició de competències. Cada capsa conté una proposta de treball amb un repte a assolir, segons el repte pot realitzar-se individualment o en petit grup, al final de la tasca s'ha de compartir a la resta de grups i els alumnes han d'autoavaluar-se
No es tracta de cap recepta màgica ja que cada centre ha de generar la seva pròpia innovació, però sí que ens van dir uns ingredients essencials de les capses:
  • relació mestre-infant
  • interessos
  • diversitat de llenguatges
  • coneixement infinit
  • presa de decisions
  • autonomia
  • compromís i esforç
  • aprenentatge compartit
  • temps i respecte pel ritme
  • comunicació

A l'escola Octavio Paz treballen les Capses d'Aprenentatge tres sessions a la setmana d'1h 30', i tot i que són propostes de treball transversals, es poden classificar en quatre àmbits: social (Ara som), natural (Experimentem), artístic (Som artistes) i lingüístic (Ens comuniquem).
Aproximadament es desenvolupa la proposta de cada capsa en unes 3 o 4 sessions.
Dins de cada capsa hi ha uns elements comuns: l'etiqueta penjada a la capsa, la proposta plastificada, els materials inclosos per a la proposta, un full plastificat amb el "Què hi ha dins la capsa?" i l'autoavaluació.
Finalment, el compromís com a escola fa així: desaprendre per aprendre de nou.
Twitter @OctavioPazBCN
Web Escola Octavio Paz