dissabte, 7 de gener de 2012

Bases del Premi de Pintura Sant Antoni 2012

V Premi de Pintura Sant Antoni “Vila d’Ascó” 2012

L'Ajuntament d'Ascó ha publicat les bases del V Premi de Pintura de Sant Antoni.

Tema: “La festa de Sant Antoni”

Poden participar en el concurs i accedir al premi totes les persones nascudes, empadronades o vinculades a Ascó. Els i les concursants poden utilitzar qualsevol tècnica de pintura.

Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 36x46 cm. i màximes de 89x116 cm. en qualsevol posició. El suport serà lliure.

Les obres es podran presentar els dies 11, 12 i 13 de gener de 2012, de 10 a 14 hores, a l’Ajuntament d’Ascó. No se n’admetran fora de termini.

S’atorgarà un únic premi de 1.000 euros, sobre el qual s’efectuaran les retencions fiscals que corresponguin. El premi podrà ser declarat desert, si així s’estima convenient.

El jurat es reservarà el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament durant la Festa de Sant Antoni d’Ascó 2012.

L’exposició es podrà visitar els dies 20, 21 i 22 de gener de 2012.

L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Ascó, ostentant-hi tots els drets existents i incloent-hi els drets d’explotació.

(Extracte de les bases)


IMATGE: Obra de Pilar Suñé, premi 2008