dijous, 17 d’abril de 2014

Promocionar el patrimoni a través de jocs de tauler. L’exemple d'Ascó

Resum de la comunicació presentada en el Congrés "Els jocs en la història" (Móra la Nova-Ascó, 18 i 19 de maig de 2012).

Els jocs de tauler són un exemple de com a partir de productes senzills -si se’ns permet dir així-, és possible donar a conèixer trets històrics, culturals i patrimonials de les nostres comunitats, poblacions o territoris. 

En aquest sentit l’Associació Cultural Lo Llaüt vol presentar-vos l’experiència que en els darrers anys s’ha materialitzat a Ascó amb l’edició de tres jocs de taula com són “La corrida del ruquet”, “Xafa-la!” i recentment “Assetjats”. De tots tres se us en parlarà detingudament més endavant, i ens permetran conèixer com s’han generat aquestes iniciatives, quins objectius s’han proposat els seus impulsors, com s’ha aconseguit el recolzament d’empreses privades, com s’ha fet l’elecció d’un determinat tipus de joc de tauler, la resposta per part de la comunitat, com han aprofitat el patrimoni en el sentit més ampli –arquitectura, història, etnologia, tradició...- i en definitiva, com han acabat esdevenint uns productes que han anat més enllà de la pròpia comunitat i que han estat un element més de promoció de la nostra població.

Aquest tipus d’iniciatives, que lògicament, no són patent nostra, sinó que com es podrà comprovar al llarg de la comunicació, en trobem una bona colla d’exemples arreu del país, tots ells amb la seva singularitat ja sigui per la intencionalitat per què apareixen o per la diversa temàtica que poden abastar.


"Promocionar el patrimoni a través de jocs de tauler. L'exemple d'Ascó", de Josep M. Raduà a Els jocs en la història (pàgs. 114-125)