diumenge, 19 d’octubre de 2014

Carpeta de Goigs dels Sants Patrons d'Ascó

Amb el suport de Joan Roig i Montserrat, rector d'Ulldemolins, hem elaborat una carpeta que recull els goigs que estan dedicats i que es canten o s'han cantat als diferents patrons de la vila d'Ascó. La carpeta aplega aquests càntics ben habituals a tots els Països Catalans, i que en la seva introducció, Mossèn Roig caracteritza com "fruit i vehicle de la religiositat popular (...) que des dels seus orígens s'han imprès sobretot en fulls volanders ben característics, i a més amb aquesta original composició tipogràfica: un text poètic, que va emmarcat per una orla, i és presidit per una representació, xilogràfica o dibuixada, de l'advocació de Jesucrist, la Mare de Déu o els sants als quals van dedicats els versos (...)".
En el cas d'Ascó, s'han recollit els següents goigs:
  • Al Santíssim Sagramanent, que es canten durant els oficis de Dijous Sant.
  • A la Mare de Déu del Carme, cantats a la Capelleta durant la novena del mes de juliol.
  • A Sant Miquel Arcàngel, els antics en castellà i uns de nous, elaborats per aquesta ocasió, en català, i amb lletra de mossèn Joan Roig.
  • A Sant Pere Màrtir Sans i Jordà, en aquest cas són tres goigs de diferents èpoques: de principis del segle XX, poc després de ser elevat als altars com a beat, fins a l'any 2000, que va ser canonitzat. També s'hi afegeixen uns goigs dedicats a Pere Sans, i als altres quatre dominics beatificats amb ell l'any 1893, publicats a Vic el mateix any.
  • A Santa Paulina, amb dos facsímils: un de 1926 i un altre de 1969. Recordem que la santa és patrona d'Ascó i disposa d'ermita al paratge de Mas de Prades.
  • A Sant Artemi, pare de Santa Paulina, editats el 1926, i on diu que a Ascó es veneren les seves relíquies.
  • A Sant Antoni, goigs que es presenten per primer cop, amb lletra de Mossèn Joan Roig, melodia de Monsenyor Valentí Miserachs i xilografies de Ricard Marlet.

Les transcripcions musicals que acompanyen els goigs les ha realitzat Bartolomé García-Plata, mentre que pel dibuix de portada s'ha comptat amb la col·laboració de Josep Maria Pros.