diumenge, 5 d’octubre de 2014

Llibre blanc: la transició nacional de Catalunya

Dilluns passat va presentar-se de manera solemne el Llibre Blanc de la transició nacional de Catalunya, que recull els documents elaborat per un Consell Assessor format per quinze experts i dirigits per Carles Viver Pi-Sunyer. 
Durant gairebé un any i mig, aquest Consell ha celebrat 54 reunions plenàries que han quedat plasmades en 1.300 pàgines en 18 informes diferents. 
La creació del Consell tenia per objectiu "dotar-se del millor assessorament jurídic i tècnic per desenvolupar aquest procés, que s'ha de basar en els principis de diàleg i legalitat, amb la voluntat d'assolir el màxim consens possible".
En definitiva, disposar de les eines i de la informació necessària per poder decidir el futur del nostre país amb rigor i coneixement, tot preveient els possibles escenaris en matèries com l'administració tributària i altres aspectes de l'economia (política monetària, relacions comercials...), les relacions de cooperació amb l'Estat espanyol, la internacionalització del procés, la integració a la comunitat internacional, el poder judicial, entre d'altres.
Aquest diumenge, amb El Punt Avui s'adjuntava un especial del setmanari Presència, on trobem una síntesi del Llibre Blanc d'una cinquantena de pàgines. Sens dubte, un bon material de divulgació que ens permeti obrar conseqüentment en aquesta hora gran de Catalunya.