divendres, 17 d’octubre de 2014

L'empremta de la fe en Carmel Biarnés

Demà tindrà lloc la sisena edició de la Jornada Carmel Biarnés d'Ascó. Cada any s'ha escollit una temàtica que tingués alguna mena de vinculació amb aquest erudit polifacètic: des de l'arqueologia a la història, des de l'etnologia a la dansa, des del periodisme al folklore. Enguany el tema escollit té a veure amb la profunda religiositat de Carmel Biarnés i l'hem titulat "L'empremta de la fe en la identitat personal i col·lectiva".
Aquesta vessant espiritual ajuda a entendre bona part de la trajectòria de Biarnés, que a més queda palès en el llibre dedicat al "Beat Pere Sans d'Ascó. Un català universal" (1980) així com a nombrosos estudis i en alguns tastets literaris.

SEMPRE RESANT

L’ocult rosari de la meva vida
també té les desenes que li escau:
Cada deu passes un “Ave Maria”
i cada cent un “Glòria”, tal com cal.

Triangle misteriós: el Goig; la Glòria,
i entre mig dels dos, la Creu del Dolor.
Una rere l’altra. Inesgotable eufòria
que aboca els meus dedins davant l’Amor.

L’Amor: el Pare Etern, Alfa i Omega,
Principi i Fi, Senyor de Vida i Mort...
Vida que és un morir d’anhel que ofega,
i mort que és un reviure a millor sort.

I per postres: la dolçor de la “Salve”,
llepolia del cel a gust humà!
Quin místic remoreig! Sóc com un àlber,
ara blanc, ara verd... Sempre resant...!

CARMEL BIARNÉS