dilluns, 13 de juliol de 2015

AraEscric

Avui s'ha presentat el programa AraEscric, d'escriptura a l'educació infantil, primària i secundària.

gencat.cat

Finalitat del Programa
Millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic i, així, afavorir l’èxit educatiu.
Donar eines i suport als docents per actualitzar les metodologies de la didàctica de l’escriptura.

Eixos del programa AraEscric
Aprendre a escriure 

 • L’Aprenentatge inicial de l’escriptura (Educació Infantil i Primària). 
 • El procés de la composició escrita, les seves fases i la reflexió sobre la llengua. 
 • El coneixement dels gèneres textuals i la seva funcionalitat. 

Escriure per aprendre 

 • L’escriptura com a eina d’aprenentatge i de construcció de coneixement. 
 • L’escriptura com una estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les àrees i matèries. 

Escriure per crear i transmetre el pensament 

 • L’hàbit de l’escriptura personal i el plaer d’escriure. 
 • L’escriptura creativa: la literatura com a model.

Objectius específics del programa AraEscric
Alumnes

 • Incrementar el temps de dedicació a l’escriptura.
 • Incorporar la reflexió sobre com s’escriu, per a què s’escriu, per a qui s’escriu.
 • Conservar evidències de la seva producció escrita. 

Professors  

 • Planificar les unitats didàctiques que incorporin activitats d’escriptura amb un propòsit comunicatiu i adequades a un context.
 • Potenciar el paper del professor com a model.
 • Incorporar l’avaluació com a eina del procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que els alumnes hauran de demostrar que han après.

Projecte educatiu  

 • Incorporar l’escriptura i les estratègies d’expressió escrita en totes les àrees i matèries.
 • Utilitzar elements per mesurar el progrés acadèmic de l’alumnat.  
 • Incorporar pràctiques de referència educativa i projectes d’innovació de centre amb relació a l’escriptura.

Famílies

 • Conèixer la metodologia de l’aprenentatge de l’escriptura al centre. 
 • Llegir i posar en valor els escrits produïts pels fills.
 • Aprofitar les situacions familiars per fomentar l’escriptura. 

Món literari

 • Potenciar el contacte entre escriptors i alumnes.  
 • Fomentar la participació dels alumnes en espais literaris col·laboratius (fòrums, blogs, BookTubes, revistes literàries, etc.).


Desenvolupament del Programa  

 • Elaboració i difusió de documents d’orientacions amb les fonamentacions científiques i pedagògiques que ajudin els centres a sistematitzar l’aprenentatge de l’escriptura (ex. la correcció de textos, l’aprenentatge de la grafia, etc.).  
 • Pàgina web AraEscric.  
 • Cicle de sis sessions de temàtiques, nuclears i transversals, relacionades amb la didàctica de l’escriptura. Es presentaran tres modalitats diferenciades, adreçades cadascuna a: 
  • Mestres de parvulari i cicle inicial d’educació primària 
  • Mestres dels cicles mitjà i superior d’educació primària 
  • Professors d’educació secundària obligatòria 
 • S’oferiran de manera simultània a tots els Serveis Territorials d’Ensenyament a partir del segon trimestre del curs 2015-2016.
 • Identificació i divulgació de pràctiques de referència educativa i projectes d’innovació de centre en l’àmbit de l’escriptura.  
 • Disseny de l’oferta formativa vinculada als objectius del Programa a través de: 
  • la constitució de grups de treball orientats a l’aprofundiment i la millora de la didàctica de l’escriptura; 
  • seminaris de coordinació metodològica entre escoles i instituts; 
  • creació, ampliació o consolidació de seminaris intercentre orientats a l’elaboració de propostes didàctiques i materials; 
  • desenvolupament de jornades formatives i d’intercanvi d’experiències; 
  • activitats de formació interna de centre relacionades amb l’escriptura (FIC); 
  • VIII Congrés d’Educació i Entorn: “L’escriptura”.
 • Implicació de l’entorn: col·laboració amb altres institucions i entitats 
  • Projectes amb Universitats 
  • Projectes amb Institucions (Itineraris literaris. Institució de les Lletres Catalanes...) 
  • Concursos i premis 
  • Mitjans de comunicació