dissabte, 4 de juliol de 2015

Dades de la recollida de residus a la Ribera d'Ebre 2014

L'Agència de Residus de Catalunya ha fet públiques les dades per comarques de la recollida de residus de l'any 2014. L'objectiu que es marca aquesta agència de la Generalitat és "la recuperació de residus, i per tant, reduir la dependència dels sistemes finalistes -la incineració i els abocadors".

RIBERA D'EBRE - 22.925 habitants (2014)

Poda: 316,99 tones
Fracció orgànica: 1.343,79 tones
Paper i cartró: 573,45 tones
Vidre: 772,62 tones
Envasos:  473,45 tones
Ferralla: 58,68 tones
Olis vegetals: 3,79 tones
Fusta: 682,71 tones
Tèxtil: 3,86 tones
Runes: 344,08 tones
Residus especials en petites quantitats 12,02 tones
Altres recollides selectives 10,93 tones
TOTAL RECOLLIDA SELECTIVA 4.653,08 tones

TOTAL FRACCIÓ RESTA DE RESIDUS: 5.395,33 tones

TOTAL RESIDUS 10.048,41 tones

Aquestes xifres suposen que per cada ciutadà de la Ribera s'han recollit 202,97 kg de residus de recollida selectiva i 235,35 kg de la resta de residus. En total, 438,32 kg de residus per habitant.
Això vol dir que 46% dels residus generats són de recollida selectiva, mentre que el 54% és rebuig. Respecte el 2013, s'ha reduït un 2,63% la recollida selectiva, mentre que ha augmentat un 0,3% el rebuig.
De totes maneres, la Ribera se situa per sota de la mitjana de Catalunya quant la generació de residus (485,86 tones genera cada català de mitjana)
Quant a la recollida selectiva neta, la nostra comarca se situa en setena posició amb un 46%, un percentatge sensiblement superior a la mitjana catalana (38,35%)