dimecres, 29 de juny de 2016

Ascó: afiliacions a la Seguretat Social

L'Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) ha publicat les dades d'afiliació a la Seguretat Social amb tot un seguit de variables, no únicament per cada municipi, sinó també per sexe, edat, nacionalitat, per relació laboral o per règim de cotització, entre d'altres.
Les dades corresponen a març de 2016, i respecte el mateix període de l'any passat, a Catalunya es va produir un increment d'un 3,5%. A Ascó ha crescut el nombre d'afiliats en un 3,7%, mentre que en el conjunt de la comarca l'augment ha estat del 1'6% passant de 7.595 afiliats el març de 2015 a 7.718 el març de 2016.

Segons la residència padronal, a Ascó hi havia 681 persones afiliades a la Seguretat Social: 282 dones (41,4%) i 399 homes (58,6%). Un any enrere eren 657 les persones cotitzant a la Seguretat Social..

Per franges d'edat, queda de la següent manera:

 • menys de 30 anys: 108 (15,9%)
 • de 30 a 44 anys: 249 (36,6%)
 • de 45 a 54 anys: 150 (22%)
 • de 55 anys i més: 174 (25,6%)


Per nacionalitat, dels 681 asconencs afiliats, n'hi ha 647 amb nacionalitat espanyola i 34 amb nacionalitat estrangera.

Segons el sector d'activitat de l'afiliació:

 • agricultura: 31 (4,65%)
 • indústria: 154 (22,6%)
 • construcció: 57 (8,4%)
 •  serveis: 469 (68,9%)

Pel tipus de relació laboral:

 • per compte d'altri: 591
 • per compte propi: 120


Per règim de cotització:

 • per règim general de la Seguretat Social: 569
 • règim especial de treballadors autònoms: 120