dijous, 2 de març de 2017

Nouvinguts a la Ribera d'Ebre 2016


En aquestes dates es van fent públiques les dades de l’explotació estadística del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016. En aquella data, la Ribera d’Ebre comptava amb 22.471 habitants, dels quals un 14’46% corresponia a ciutadans nouvinguts d’arreu del món, que representa un total de 3.246 habitants. Això suposa una certa davallada respecte l’any anterior, quan la xifra de nouvinguts ascendia a 3.325 habitants, i suposava un percentatge del 14’63%.
Si ho comparem amb Catalunya, la nostra comarca es troba una mica per sobre de la mitjana general. En el conjunt del país hi ha 1 milió d’habitants nouvinguts i suposa un 13’6%.

Si fem una anàlisi poble a poble, així queden repartits els 3.246 ciutadans nouvinguts:


El poble amb més nouvinguts és Móra d’Ebre (851, més de 100 habitants que l’any anterior), i el que menys la Palma d’Ebre (31). Ara bé, si tenim en compte el percentatge de població, Benissanet és el poble amb un major percentatge d’immigració –24,22%, un de cada quatre habitants-. A l’altre extrem s’hi troba Ascó, amb únicament un 7,08% de ciutadans de nacionalitat estrangera.