diumenge, 6 de gener del 2019

Ascó a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya


L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser una institució fundada a Barcelona el 1922 i que fins a la guerra del 36 es va dedicar a recollir d’una manera exhaustiva la música popular dels Països Catalans, però també rondalles, refranys, danses i entremesos. En aquest període van arribar a aplegar més de 40.000 documents.
Actualment aquest fons està dipositat a l’Abadia de Montserrat.
L’any 1993 el pare Josep Massot i Muntaner va estudiar aquest fons i d’aquí en van sorgir algunes obres com per exemple l’Inventari de l'Arxiu de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya (L'Abadia de Montserrat, 1993). En aquesta obra hi trobem el següent material que va ser recollit a Ascó (s'hi indica com comencen les diferents cançons aplegades):

M’ha vengut un pensament 
un pensament al instant 
de tornarmen colometa 
y anarmen pel mon volan.
**
Ya sen encontraren dos
 dos per una carretera 
ya’n veu el cel vermell 
diuen qu’es senyal de guerra.
**
Soch d’una ciutat mol gran 
que Gandafia s’anomena 
les parets ne son de sucre 
y les portes de canyella.
**
Portal de Betlem 
portal molt hermos 
ni ha nat un home 
molt alt i dispost.
**
A Sant Jaume vull anar
a Sant Jaume de Galícia
ab la gayata a la ma
 y’ls rosaris a la cinta.
**
L’infantó no vol callar 
ni en breçol ni en cadira 
sino’l reconet del foch 
en los braços de la dida.
**
Ya sen van á cullir flors 
a la costa de la Solana 
á la primera que cull 
ya repica la campana.