dijous, 12 de març del 2009

Assemblea de Socis del CERE

Aquest dissabte 14 de març, a les 17h, i a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre, tindrà lloc l’assemblea anual de socis del CERE. L’ordre del dia és el següent:
1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2- Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2008
3- Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2008
4- Altes i baixes de socis
5- Proposta d’activitats per a l’any 2009
6- Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2009
7- Renovació parcial de la Junta Directiva
8- Precs i preguntes
9- Cloenda