diumenge, 1 de març del 2009

Cultura i paisatge fluvial
L’Oficina Municipal de Turisme i l’Ajuntament d’Ascó han editat el tríptic Cultura i paisatge fluvial que ha dirigit l’arqueòloga Margarida Genera. En aquest document fa esment d’alguns espais que distingeixen el nostre poble com els Mugrons, la Roca de l’Ortiga, el Forn Teuler, les Asclines, els Castellons...
Tots aquests indrets disposen de vestigis d’antics establiments o s’hi han fet troballes que han permès anar descabdellant la història d’Ascó i de les diferents civilitzacions que l’han habitat.