dissabte, 31 de maig del 2008

Miscel·lània de Tivissa


El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) ja ha editat el número 18 de la Miscel·lània dedicada a Tivissa. Al llarg de les més de dos-centes pàgines podem trobar articles sobre l’esmentada població, d’estudi i avaluació geotècnica de la zona, dels espais naturals de la Miranda i el Molló, del Castellet de Banyoles, de la Societat Obrera i del centre republicà La Valquíria.
També hi ha treballs més generals en l’àmbit de la història natural: primera citació del mosquiter de doble ratlla a la Ribera d’Ebre i la Catalunya interior, el transport de sediments al tram baix del riu Ebre i la dinàmica fluvial del riu entre Móra d’Ebre i el pas de Barrufemes.
A més, inclou una presentació a càrrec de l’anterior president de l’entitat, Joan R. Vinaixa, la memòria d’activitats dels anys 2005 i 2006 així com les normes de publicació que regeixen les Miscel·lànies.
El comitè editorial està conformat per V. Casadó, J.A. Collazos, M. Anguera, J.L. Jardí i J.R. Vinaixa.