dimarts, 20 d’agost de 2013

Bladé: Cicle de l'exili II

Dins de l'Obra Completa reeditada d'Artur Bladé i Desumvila, hi ha unes obres que formen part del Cicle de l'exili. Entre aquestes hi ha dos llibres que conformen el sisè volum:  Viatge a l'esperança i De l'exili a Mèxic. Complementen una obra ja ressenyada anteriorment, L'exiliada, que és la crònica dels primers temps de l'exili a França.
El primer dels llibres narra el primer viatge a Catalunya d'Artur Bladé. Això ocorria l'any 1956. Feia més de quinze anys que patia l'exili, primer a França, després a Mèxic. El títol ben evocador, Viatge a l'esperança, i comença des de que embarca a Veracruz (Mèxic) fins que arriba a Santander per després traslladar-se a Barcelona i fer visites a Tarragona i al seu Benissanet natal. Bladé utilitza el seu llenguatge de cronista per fer-nos avinents no únicament els detalls del viatge i del retorn a casa, sinó també s'hi fan present les emocions i les sensacions de la retrobada amb la seva terra.
De l'exili a Mèxic es una compilació de diferents elements: primerament tenim un dietari on es dóna notícia en forma de crònica de les vicissituds dels exiliats a Mèxic. Bladé ens atansa a les activitats, personatges i ocurrències de l'exili català a Mèxic. Tot això fet en forma de dietari. Alguns dels capítols d'aquest dietari havien estat publicats a la revista Xaloc. Però també en formen part un recull de més d'una vintena de biografies d'exiliats que van morir a Mèxic, on no només hi ha una semblança biogràfica, sinó que també hi incorpora la seva particular relació personal. Molts d'aquests articles també havien estat publicats en el seu temps a la mateixa revista Xaloc com en el diari Avui.