dijous, 22 d’agost de 2013

El coaching de Oscar Wilde, Allan Percy

Oscar Wilde (1854-1900) és conegut per una brillant trajectòria literària amb títols com El retrat de Dorian Grey així com per alguns episodis envoltats de polèmica. Però també és considerat un dels millors autors d'aforismes de la història, el que en aquest llibre -El coaching de Oscar Wilde- Allan Percy converteix en "píndoles de saviesa". Són ocurrències enginyoses que mostren una actitud davant la vida per fer-la més fàcil, digerible i fins i tot divertida.
Tot i ser pensaments ideats fa més d'un segle, en general no han perdut actualitat. Això és el que ens demostra Allan Percy amb aquest llibre de poc més de cent pàgines que recull les ensenyances d'Oscar Wilde, el "coaching" d'aquest autor d'origen irlandès, controvertit per la seva actitud vital, que creu que la millor manera de gaudir de la vida i de contagiar-ho al nostre entorn és a través d'apreciar la bellesa de les coses, de conrear una actitud artística i de viure de forma despreocupada.
Forma part de la categoria de llibres d'autoajuda o de superació personal. De vegades observats amb certa reticència. Però sempre se'n pot fer una lectura distesa.
"La vida és un mal quart d'hora format per moments exquisits"