dimecres, 21 d’agost de 2013

Pregó festiu

En gai esclat d’entusiasme
s’esbotza el poble d’Ascó
perquè ja n’és arribada
l’alegre festa major.

Jolius repics de campanes,
i amb esclafits de coets
globus pacífics per l’aire;
de traques forts espetecs
amb airosos cercaviles,
serenates i concerts,
rosaris d’alba, dianes
pels dorments i pels desperts.

Cap als vols de mig matí
festejant als Sants Patrons,
solemnes misses cantades,
motets en les processons;
cridòria en les curses
de forca, ciclista, a peu...
en la plaça de l’Església
la sardana i jota arreu
succeint-se s’agermanen,
infantils i variats jocs;
i com a final de festes
mirífic castell de focs.

Forasters i absents paisans
veniu, que comença a Ascó
amb inefable gaubança
l’alegre FESTA MAJOR.

CARMEL BIARNÉS
Ascó, setembre 1951