divendres, 5 de desembre de 2014

Personatges IV: Elisabet i Blanca d'Aragó i Anjou

INFANTAMENT A VINEBRE I BATEIG REIAL A ASCÓ (1302)
La comanda templera d’Ascó ha tingut el seu paper en episodis de la història del país. Així, el poble de Vinebre va veure com naixien el gener de 1302 les princeses Blanca i Elisabet, filles del rei Jaume II i de la reina Blanca de Nàpols. El rei va remuntar el riu per parlar amb el comanador d’Ascó, Fra Berenguer de Sant Marçal. El comanador Berenguer de Sant Marçal es va comprometre a preparar el lloc i tot el necessari per allotjar la cort que s’instal·laria a Vinebre esperant l’infantament.
Un cop nascudes les filles del rei, el monarca li va concedir al comanador la quantitat anual de 200 sous jaquesos.
El mes de maig el rei torna a Ascó, en aquesta ocasió per al bateig de les dues princeses a l’església de la vila. Després del bateig van celebrar-se grans festes amb jocs, balls i entremesos a càrrec de joglars francesos. A més, el rei Jaume va obsequiar tots els presents amb deu sous jaquesos.

ELISABET D’ARAGÓ I ANJOU (Vinebre 1302 – Estíria 1330)
Filla del comte de Barcelona i rei d’Aragó Jaume II el Just i de Blanca de Nàpols, va esdevenir princesa d’Aragó i reina d’Alemanya, en casar-se amb el rei d’Alemanya Frederic I d’Habsburg.
BLANCA D’ARAGÓ I ANJOU (Vinebre 1302 – Barcelona 1348)
Filla del comte de Barcelona i rei d’Aragó Jaume II el Just i de Blanca de Nàpols, prengué l’hàbit dels hospitalers a la catedral de Tarragona (1310). Fou educada al monestir de Sixena, del qual esdevingué priora el 1321.

Font:
Història d’Ascó. Crònica il·lustrada