dijous, 21 de juliol de 2016

Perxe de la Placeta d'Ascó


El Perxe de la Placeta està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, del qual se'n dóna la següent informació al lloc web del Mapa del Patrimoni de Catalunya:

Descripció
Situat entre la plaça de la Placeta i el carrer de Baix. Constituïa una porta de separació entre la Vila de Dins, on s'hi concentrava la comunitat morisca, i la Vila de Fora, habitada per comunitat cristiana. El perxe es troba construït a la planta baixa d'un edifici de pedra i tàpia situat de forma perpendicular a la resta d'edificacions del carrer. Està suportat amb pilars de pedra col·locats a cada extrem de la cara nord. Part de l'embigat del sostre s'ha substituït per un de nou de formigó.

Notícies històriques
Fins les darreries del segle XVI Ascó estava dividit en dos nuclis totalment independents l'un de l'altre, els moriscs i els cristians. Cada comunitat es regia per les seves pròpies lleis, costums i religió. Per això, la Vila de Dins, la mahometana, tenia portes, els anomenats "perxes" que la separaven de la Vila de Fora i que també facilitaven la comunicació interna.