dimecres, 19 de juliol de 2017

Fem gran l'acolliment

Tots els infants i adolescents necessiten un ambient familiar estable per créixer i desenvolupar-se d’una manera sana i segura. Alguns no ho poden fer amb la seva família perquè passa per moments difícils i no els pot cuidar adequadament.
L’acolliment familiar és una mesura de protecció i, a la vegada, un gest compromès de famílies que proporcionen un entorn de comprensió, acompanyament i estima a un infant que ho necessita durant un temps determinat. Aquesta mesura protectora no pretén substituir la família d’origen, amb la qual l’infant manté contacte i visites mentre dura l’acolliment.
ENTRE TOTS, FEM GRAN L’ACOLLIMENT