divendres, 7 de juliol de 2017

Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme


L'Arxiu Nacional de Catalunya publica els noms de totes les persones a les quals se'ls va instruir un procediment judicial militar durant la dictadura de Franco.
Aquesta publicació es fa en aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada el 29 de juny pel Parlament de Catalunya.
La llista presenta les víctimes ordenades alfabèticament: 66.590 són persones físiques i 15 són persones jurídiques. Hi ha persones a les quals es va instruir més d’un procediment.
La relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. S’hi indiquen les persones que van ser executades.