dimarts, 31 de març del 2020

Ascó reforça les actuacions municipals davant l’emergència del COVID-19

ASCÓ (Ribera d’Ebre)
Superada ja la segona setmana d’estat alerta, l’Ajuntament d’Ascó ha continuat amb l’impuls de mesures i la realització de tasques per tal de gestionar aquesta complexa situació arran de l’emergència sanitària provocada pel coronavirus.
Diàriament s’ha continuat reunint el CECOPAL (Centre de Coordinació Municipal) per fer seguiment al grau de prestació dels serveis bàsics municipals: centres i recursos socials i sanitaris, serveis de sanejament i altres com el comerç, el transport, l’administració municipal, les comunicacions i subministraments com l’electricitat, el gas i el combustible. Al llarg de la setmana no s’ha produït cap incidència remarcable i s’han dut a terme amb suficient normalitat aquells serveis més essencials.
La comunicació continua sent una prioritat pel govern municipal, és per això que s’ha anat difonent totes aquelles comunicacions o recomanacions rebudes de les autoritats sanitàries així com aquelles informacions emeses pel propi Ajuntament en tant que administració més propera a la ciutadania. Les xarxes socials i la pàgina web han continuat sent els canals habituals de difusió, i en aquest aspecte, s’ha creat una secció dins de la pàgina web amb tota aquella informació i documentació generada per l’Ajuntament envers el COVID-19.
Pel que fa a la compra d’aliments, productes de neteja, medicaments i benzina, s’ha facilitat un llistat amb els horaris dels establiments locals que han variat el seu horari d’atenció al públic o de prestació de serveis. A més, aquesta setmana s’ha reunit la Junta de Govern per, entre d’altres punts, aprovar la relació de factures pendents amb l’objectiu d’agilitzar els pagaments pensant en els autònoms i les petites i mitjanes empreses, un sector que està patint especialment aquest període per la disminució de l’activitat.
A nivell educatiu, s’han distribuït les targetes moneders a les famílies de l’alumnat que durant el curs gaudeix de les beques menjador i també dels infants que reben el Servei d’Intervenció Socieducativa. D’aquesta manera, la Generalitat garanteix la continuïtat d’aquest suport a les famílies becades i que poden utilitzar en qualsevol establiment d’alimentació.
També s’ha impulsat una proposta lúdica i creativa que amb el títol A Ascó, ens quedem a casa’ convida les famílies a participar aportant un dibuix, un vídeo o una història narrada o poesia, que posteriorment serà difosa pels mitjans de comunicació locals. L’objectiu és promoure activitats imaginatives al mateix temps que ajudar a infants i joves a comprendre les mesures excepcionals que s’han pres i que posen en joc els valors de la solidaritat i la responsabilitat col·lectiva.
S’ha continuat prestant el servei de compra per la gent major de 70 anys i altres col·lectius vulnerables que no disposen de xarxa familiar propera, així com s’ha mantingut un habitual contacte telefònic amb les persones o els matrimonis més grans del poble que viuen sols. Sens dubte, uns col·lectius que en moments com aquest requereixen més atenció.

Finalment, la neteja viària continua realitzant el servei habitual tot i que intensificant la desinfecció en les zones comercials, per ser les més concorregudes en aquests dies de confinament.

dilluns, 30 de març del 2020

Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

L'Ajuntament d'Ascó, amb el suport de tots els grups municipals, s'ha adherit al manifest municipalista en data 26 de març de 2020, mitjançant decret d'alcaldia.


Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi de la COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual context. 

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació de la COVID- 19. 

La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. 

Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial de les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris pugui desenvolupar la seva tasca amb garanties. 

És el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi de la COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició d’aquestes persones i dels professionals de l’àmbit social al contagi.

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, calen recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible cap a les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi. 

Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial. 

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi. 

Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027. 

És a dir, cal que la normativa que afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi de la COVID-19.

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem afrontat en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva. 

Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir un especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur. 

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals. 

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials en aquests moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!

diumenge, 29 de març del 2020

dissabte, 28 de març del 2020

divendres, 27 de març del 2020

A Ascó, ens quedem a casa

Des del 13 de març que estem vivint un període excepcional de reclusió i confinament a les cases com a mesura de contenció per fer front al coronavirus.
És en aquest context que l’Ajuntament d’Ascó vol aportar la seva mirada des del lleure amb l’organització d’una proposta lúdica i creativa adreçada al públic familiar d’Ascó que hem titulat A ASCÓ, ENS QUEDEM A CASA.
L’objectiu és promoure activitats divertides i imaginatives, que estimuli la creativitat i, sobretot, que ajudi a passar una bona estona. Creiem que és important ajudar els infants i joves a comprendre que les mesures que s’han pres són excepcionals i posen en joc els valors de la solidaritat i la responsabilitat col·lectiva.
Com hi podem participar?  Doncs presentant algun o alguns treballs de creació en qualsevol de les tres modalitats de la convocatòria: vídeo, dibuix i expressió escrita.

Tenim un gran repte: aturar entre tots i totes l’expansió del coronavirus.

BASES MODALITAT VÍDEO
 • La temàtica del vídeo serà “Queda’t a casa i deixa anar la imaginació”.
 • Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys.
 • Els vídeos amb coreografies es podran presentar de forma individual o col·lectiva i hi podran aparèixer la resta de membres del nucli familiar.
 • La durada dels vídeos no podrà excedir els 3 minuts, i es recomana que es gravin amb el mòbil o tauleta en horitzontal.
 • No està limitat el nombre de vídeos per participant.
 • Els vídeos estaran identificats amb el nom del concursant o del grup de concursants, edat, adreça i telèfon de contacte. També haurà de constar l’autorització dels pares (document adjunt). Aquestes dades s’utilitzaran a l’únic efecte de localitzar els participants.
 • Els vídeos es faran arribar a Vídeo Ascó Televisió per correu a l’adreça vat@asco.cat o per whatsApp al telèfon 628.777.083, per poder ser emesos posteriorment per VAT i publicats a les xarxes socials de l’Ajuntament.
 • També hi ha l’opció de publicar directament els vídeos a les xarxes socials de Facebook amb l'etiqueta #EnsQuedemACasaAscó, citant els comptes de Vídeo Ascó Televisió o Ascó Participa. D'aquesta manera no cal enviar els treballs per correu electrònic.
 • Els vídeos es poden enviar a partir del 27 de març i fins el 12 d'abril de 2020 (aquesta data es pot ampliar si les circumstàncies ho requereixen).
 • Tots els participants rebran un obsequi. El lliurament dels obsequis es farà en el marc d’una activitat cultural quan acabi el període de confinament.
 BASES MODALITAT DIBUIX
 • La temàtica del dibuix serà “Queda’t a casa i deixa anar la imaginació”. Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys.
 • No s’estableix límit en el nombre de dibuixos per participant.
 • Els dibuixos estaran identificats amb el nom del participant, edat, adreça i telèfon de contacte. També haurà de constar l’autorització del pare o de la mare (document adjunt). Aquestes dades s’utilitzaran a l’únic efecte de localitzar els participants.
 • Els dibuixos es faran arribar a la Regidoria de Cultura cultura@asco.cat. En l’apartat Assumpte hi haurà de constar el lema: A Ascó, ens quedem a casa.
 • La Regidoria de Cultura els publicarà diàriament a través de les seves xarxes socials.
 • També hi ha l’opció de publicar directament els dibuixos a les xarxes socials de Facebook amb l'etiqueta #EnsQuedemACasaAscó, citant el compte de Cultura, festes i tradicions d’Ascó. D'aquesta manera no cal enviar els treballs per correu electrònic.
 • Els dibuixos es poden enviar a partir del 27 de març i fins el 12 d'abril de 2020 (aquesta data es pot ampliar si les circumstàncies ho requereixen).
 • Tots els participants rebran un obsequi. El lliurament dels obsequis es farà en el marc d’una activitat cultural quan acabi el període de confinament. 
BASES MODALITAT HISTÒRIA NARRADA
 • La temàtica del text serà “Queda’t a casa i deixa anar la imaginació” i estaran escrits en català.
 • Els textos literaris es presentaran en forma de conte, relat breu o poesia. En qualsevol cas, l’extensió màxima de 3.000 caràcters amb espais inclosos (una pàgina).
 • Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys.
 • No s’estableix límit en el nombre de textos literaris per participant.
 • Les narracions i poesies estaran identificats amb el nom de la persona participant, edat, adreça i telèfon de contacte. També haurà de constar l’autorització familiar (document adjunt). Aquestes dades s’utilitzaran a l’únic efecte de localitzar els participants.
 • Les narracions i poesies es faran arribar al correu malpas@lollaut.org. En l’apartat Assumpte hi haurà de constar el lema: A Ascó, ens quedem a casa.
 • Els textos es publicaran al següent número de la revista Malpàs (juny 2020).
 • Els textos es poden enviar a partir del 27 de març i fins el 12 d'abril de 2020 (aquesta data es pot ampliar si les circumstàncies ho requereixen).
 • Tots els participants rebran un obsequi. El lliurament dels obsequis es farà en el marc d’una activitat cultural quan acabi el període de confinament.
Organitza:
Ajuntament d’Ascó

Col·laboren:
Revista MALPÀS – Associació Cultural Lo Llaüt
Vídeo Ascó TV

dijous, 26 de març del 2020

La festa de Sant Antoni d'Ascó i el foc

Adjunto una càpsula informativa de la festa de Sant Antoni d'Ascó en motiu de l'exposició Jugar amb foc, del Museu de la Vida Rural, de l'Espluga de Francolí.
***
Reconeguda com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, la festa de Sant Antoni d’Ascó exemplifica l’aliança amb el foc en ritus i festes des de temps ancestrals. Pels volts del 17 de gener (Sant Antoni Abat), Ascó es vesteix de festa i balla al voltant d’una foguera que crema durant tres ininterrompudament. Ens ho explica Josep M. Raduà, regidor de l’Ajuntament d’Ascó.
 L’exposició “Jugar amb foc” és el punt de partida per a la reflexió al voltant de la nostra relació amb el foc, amb els boscos i amb la natura. Aquesta peça audiovisual forma part d'una sèrie en la que diferents persones ens expliquen iniciatives i esdeveniments vinculats a la temàtica de l’exposició i que ens ajuden a entendre la nostra relació amb el foc i el món rural, evidenciant que la sostenibilitat passa per fer un canvi cultural.

 

dilluns, 23 de març del 2020

Jo actuo

diumenge, 22 de març del 2020

Poemes dibuixats (Miquel Martí i Pol i Pilarín Bayés)

Coincidint que ahir commemoràvem el Dia Mundial de la Poesia (des del confinament), us proposo un poemari que tot just ahir em vaig acabar de llegir. Poemes dibuixats. Un recull de poesia d'un dels poetes contemporanis més apreciats, Miquel Martí i Pol, però que té un valor afegit, i és que la quarantena de poemes que conformen el llibre estan il·lustrats un a un per una altra de les catalanes contemporànies més estimades, la Pilarín Bayés, amb el seu particular estil perfectament reconeixible.
I a la suma de Martí i Pol i Pilarín Bayés encara li hem d'afegir un tercer ingredient, el pròleg de Lluís Llach, fet des de l'afecte al poeta tot desvetllant algun episodi de les seves converses.
Llach diu que "al Miquel li agradaria molt llegir aquests dibuixos, veure com la llavor de les seves paraules provoca que flueixi en una artista com la Pilarín un món creatiu d'imatges i sentits, un dibuixar els seus poemes (...)".
Si teniu ocasió, fruïu de la lectura de cada paraula, cada vers, cada estrofa... i també de la reinterpretació de la Pilarín Bayés.

A TRENC DE FOSCA
No sempré és cert
que allí on acaba el mar
comença el vent,
que allí on acaba el vent 
comença el bosc,
que allí on acaba el bosc
hi ha un pou profund
on cap veu no hi ressona.
Vinguts d'enlloc,
hi ha mots que solquen l'aire
i esdevenen perennes,
xifres i enigmes
que no dissol cap pluja,
i l'espasí de foc
dels dies alts,
l'angoixa i la tendresa.
Dispersa i vehement,
la vida és l'abegot
que brunz un sol instant
i es perdrà dins la tarda;
no el riu, solemne i dòcil,
que lliurarà les aigües a una mar
que el faci perdurable.
MIQUEL MARTÍ i POL
Crònica de demà (1976)

dissabte, 21 de març del 2020

Dia Mundial de la Poesia

A HORA FOSCANT 
És tard: els camins ja no em tempten.–
I us sé, del verger dins el clos,
caiguts, trepitjats en la boira,
oh dies, oh fulles, oh flors!

Mes passes es tornen furtives
com d’un indecís estranger.
Sospiren espectres de dàlies
enmig del foscam ploraner.

Al lluny neda un so de campanes
que uneix els vivents als caiguts.
S’escampa la nit invencible,
mar d’illes que són solituds.

I em criden el llum a la taula
i algun voleiant pensament,
la vella cadira malmesa
i un full de paper malcontent.

 Josep Carner (Barcelona, 1884-Brussel·les, 1970) 
Obres completes. Poesia, 1957 [Absència]

dijous, 19 de març del 2020

Ngugi wa Thiong'o, Premi Internacional Catalunya


El guardonat en el XXXI Premi Internacional Catalunya és l’escriptor i activista kenyà Ngũgĩ wa Thiong’o, després que ho fes públic el president de la Generalitat, Quim Torra, el passat mes de gener.
Aquest guardó es concedeix anualment, des de 1989, a persones que amb la seva feina contribueixen a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món.Ngũgĩ wa Thiong’o és un dels autors africans més prolífics i reconeguts. El jurat ha valorat com l’escriptor barreja la profunditat de les tradicions africanes amb una descripció sensible i despietada de la situació social i política del seu país, Kenya. A més, destaca també com assagista, havent contribuït a la "teoria del colonialisme i a la literatura testimonial, aquesta última a través del gènere memorístic, combinant assaig i autobiografia en un exercici magistral d’evocació personal i històrica”.


Ngũgĩ wa Thiong’o
Ngũgĩ wa Thiong’o (AFI: [ᵑɡoɣe wa ðiɔŋɔ]; Kamiriithu, Kenya, 5 de gener de 1938) és un escriptor, acadèmic i activista kikuiu. Va néixer i es va criar en el context de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), primer, i més tard del conflicte per la independència de Kenya entre el govern imperialista britànic i la guerrilla Mau-Mau (1952-1960). El 1962, l’any de la independència del país, wa Thiong’o comença la seva carrera literària amb l’obra teatral The Black Hermit («L’ermità negre»).
Entre 1962 i 1977 va agafar volada entre la crítica estatal i internacional, pel to crític i marcadament de denúncia social que van anar prenent les seves obres, que se centraven en les problemàtiques culturals i socials de «la Kenya neocolonial»; per aquest motiu, va ser empresonat sense càrrec pel govern de Daniel arap Moi durant un any. Després de sortir de la presó gràcies a la mediació d’Amnistia Internacional, que el va declarar presoner de consciència, va patir persecució política entre 1978 i 1982, any en què finalment es va veure forçat a exiliar-se del país, primer a Gran Bretanya fins al 1989, i després als Estats Units fins al 2002. El 2004 ell i la seva esposa Njeeri wa Ngũgĩ van fer una visita breu a Kenya durant la qual un escamot de sicaris els van atacar dins de l’hotel on s’hostatjaven. Actualment viu a Califòrnia, ensenyant anglès i literatura comparada a la Universitat de Califòrnia a Irvine.
És mundialment reconegut pels seus èxits literaris i acadèmics: ha publicat més d’una trentena d’obres entre anglès i kikuiu, i ha obtingut deu títols de doctorat a universitats d’arreu del món. A més, és un activista i conferenciant actiu en defensa de les cultures i llengües africanes i dels drets humans.[1]
El 2019 va rebre el Premi Internacional Catalunya, precisament “per la seva distingida i arriscada obra literària i per la seva defensa de les llengües africanes, basada en la noció de l’idioma com a cultura i memòria col·lectiva”.[2]

dimecres, 18 de març del 2020

#CoronaCiao

Diem no a la monarquia borbònica per corrupta i insolidària.
Diem no a una monarquia que no representa la majoria dels catalans.
Diem no a una monarquia anacrònica hereva del franquisme.
No oblidarem mai el 3 d'octubre.

 

diumenge, 8 de març del 2020

Volem els mateixos drets #NoCallis #Som8deMarç

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2020 
Volem els mateixos drets. #NoCallis #Som8deMarç

La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental a garantir en una societat que ho exigeix. És un valor i un element clau per l’eradicació del sistema heteropatriarcal androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens violenta i ens discrimina.

Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això encara avui dia hem de vetllar per la plena participació de les dones en tots els àmbits de la vida. 

Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins al moment, la igualtat entre dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques, socials i culturals i les dades així ho mostren: en l’àmbit laboral, malgrat els esforços per eliminar la bretxa salarial, la diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones encara és d’un 23%. La bretxa salarial més elevada la trobem en les ocupacions més feminitzades, on la diferència arriba a un 29,4%. El sostre de vidre continua sent un obstacle evident per les dones que només ocupen el 35,4% dels alts càrrecs de direcció i gerència i és que, d’acord amb l’índex d’igualtat de gènere, la dimensió amb major desigualtat de gènere la trobem en la presència de dones en llocs de presa de decisió en l’àmbit econòmic, social i polític, sent aquesta molt inferior a la presència dels homes. 

D’altra banda, les tasques de cura i conciliació continuen sent socialment responsabilitat de les dones, que demanen 9 de cada 10 de les excedències laborals sol·licitades per tenir cura de familiars; les que no ho fan perquè no poden, han d’afrontar jornades maratonianes en què assumeixen dobles i triples jornades. Prova d’això és que la mitjana d’hores setmanals que dediquen les dones a tasques domèstiques són gairebé el doble de les que hi dediquen els homes. 

Aquestes desigualtats aboquen a moltes dones a la precarietat, sent la pobresa una situació feminitzada, que afecta 1 de cada 4 dones a Catalunya. En el darrer any la bretxa del risc de pobresa ha augmentat més de 4 punts.

En altres àmbits tampoc trobem millors resultats. La presència mitjana de les dones en premsa escrita als mitjans és d’un 27% i d’un 22% en premsa digital; i només 1 de cada 4 de les persones federades o professionals de l’esport és una dona. D’altra banda, la tria d’estudis segueix mostrant la presència d’estereotips de gènere. Per exemple, l’enginyeria i l’arquitectura han estat les titulacions menys assolides per les dones, amb un 8% dels casos en el darrer curs. 

Aquesta invisibilització de les dones en diferents àmbits, dificulta o alenteix el canvi cap a una societat més igualitària en què siguin presents més dones referents en totes les esferes de la vida. 

Aquest 8 de març i cada dia, les dones lluitem contra aquesta situació desigual i injusta. Els moviments feministes, cada dia més forts, són la punta de llança d’unes reivindicacions que posen sobre la taula la necessitat de canvi, i què interpel·len els poders públics i el conjunt de la societat a garantir d’una vegada per totes la igualtat real de dones i homes. 

Volem desmuntar les estructures que sostenen les discriminacions diàries vers les dones en totes les esferes de les nostres vides. I per això, una vegada més, caldrà aguantar els envits d’una societat patriarcal resistent a cedir el poder i privilegis. Però no defallirem, ara que hem avançat més que mai, ara que sabem que la sororitat és la nostra insígnia i cada dia en som més, ara que ja no hi ha marxa enrere. 

Ara més que mai volem (almenys!) la meitat de tot. 

Les dones som ciutadanes de ple dret avui i cada dia perquè cada dia #Som8deMarç.

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

dissabte, 7 de març del 2020

divendres, 6 de març del 2020

Dolça experiència #LaRiberaenFlor


Per primer cop Ascó s'ha sumat a la campanya turística de la floració #LaRiberaenFlor i comparteix amb Vinebre l'activitat Dolça experiència. La proposta, que es podrà fer els caps de setmana fins al 22 de març, consisteix en una ruta que surt des d'Ascó, en bicicleta, i des de Vinebre, a peu, i conflueix entremig dels ametllers florits de la partida de les Illes d'Ascó.
Un cop junts els visitants d'un i altre itinerari, de la mà d'un apicultor, es podrà conèixer el món de les abelles i realitzar una degustació de productes derivats del seu treball. Es podrà veure en directe com s'extreu la mel i fer d'apicultors durant una estona.
La sortida des d'Ascó és a les 10.30h, i un quart d'hora abans, ja es trobaran al punt de sortida (pàrquing d'autocaravanes).
Complementàriament, prèvia reserva, es fan visites guiades a les 16h per la vila closa d'Ascó finalitzant amb un tast de productes locals.

dimecres, 4 de març del 2020

El Castell d'Ascó

Des de 2014 s'estan realitzant diferents actuacions a un dels elements patrimonials més simbòlics d'Ascó, el castell. Unes restes que condensen la història d'Ascó des d'almenys l'edat mitjana i que ha estat testimoni de les diferents vicissituds viscudes al llarg d'aquests segles.
Remenant per la xarxa, he trobat aquest vídeo de www.castellscatalans.cat que ens mostra el castell d'Ascó amb alguns dels elements que han quedat al descobert i que cada cop ens ajuden a fer-nos una idea de la fortificació.
Pels propers temps, està previst que es comenci amb una nova fase dels treballs arqueològics.

dimarts, 3 de març del 2020

Bases del XXXII Concurs de Fotografia "Vila d'Ascó" 2020


Tema: ASCÓ
La participació és oberta a tothom. Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos, ni estar presentades en altres premis pendents d’adjudicació.

La imatge fotogràfica ha d’evidenciar que ha estat realitzada en un lloc d’Ascó, i ha de tenir unes dimensions mínimes de 20x30 cm i la seva posició ha de ser horitzontal. S’ha de presentar emmarcada amb paspartú rígid de 30x40 cm  i  de color negre. Es valorarà especialment les imatges que no hagin estat tractades digitalment

Es podran presentar 2 fotografies en cada modalitat: color i blanc i negre. Cada fotografia ha de portar un títol escrit al dors i ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat amb el mateix títol i l’especificació de la modalitat a la qual participa (color o B/N). Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.

Les obres s’enviaran o es presentaran a l’Ajuntament d’Ascó, Regidoria de Cultura, c/ Hospital, núm. 2, 43791 Ascó.

El termini d’admissió conclourà el dia 7 d'abril de 2020.

Els o les participants locals (empadronats/es a Ascó) també optaran als Premis Generals.

Cap concursant podrà obtenir més d’un premi, que podran ser declarats deserts si així s’estima convenient.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.

El guanyador/a o el seu representant legal que no reculli el premi en el decurs de l’acte de lliurament, hi perdrà tots els drets.

L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les fotografies premiades, ostentant-hi tots els drets existents.

Totes les fotografies presentades seran exposades al públic durant uns dies. A més, les fotografies premiades es publicaran en el proper calendari de l’Ajuntament d’Ascó.

Els treballs no premiats podran ser recollits a la mateixa adreça de lliurament o bé es podrà sol·licitar la seva devolució mitjançant un e-mail a cultura@asco.cat en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió dels premis.

Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien a les seves fotografies, passant automàticament a propietat i lliure disposició de l’Ajuntament d’Ascó.

L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin patir les fotografies. Tanmateix vigilarà la seva correcta conservació i tracte adient.

L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.

PREMIS 
Modalitat COLOR:
1r. Premi General 300 €
Accèsit General 200 €
Premi Autor/a Local 150 €

Modalitat B/N
1r. Premi General 300 €
Accèsti General 200 €
Premi Autor/a Local 150 €

diumenge, 1 de març del 2020

Bases del XXX Premi de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi - Vila d'Ascó 2020


Convocat el XXX Certamen de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi - Vila d'Ascó 2020 amb les següents bases:
PARTICIPANTS :
1r. GRUP - Joves de 14 a 17 anys el 31 de desembre de 2020.
2n. GRUP - Joves de 18 a 20 anys el 31 de desembre de 2020.

El tema és lliure. Es valorarà, principalment, la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres.
Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres premis pendents d’adjudicació.
L’extensió de les obres ha de ser de 10 a 15 pàgines per als participants del 1r grup, i de 15 a 20 pàgines per als participants del 2n grup. Han d’estar a doble interlineat i amb lletra Arial, cos de 12.
Els i les concursants presentaran 4 còpies, a una cara i amb els fulls numerats. Han de portar el títol de l’obra a la portada i no han d’estar signades. S’acompanyaran d’un sobre tancat amb el mateix títol i el grup en què es participa. Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.
Les obres s’enviaran per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, c/ Hospital, 2; 43791 - Ascó.
El termini d’admissió conclourà el dia 26 de març de 2020.

Els o les participants en la categoria autor/a local (empadronats/des a Ascó) també optaran als premis de la categoria general.
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi que podran ser declarats deserts, si així s’estima convenient.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
El veredicte del jurat serà inapel•lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.
L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les obres premiades, ostentant-hi tots els drets. I es reserva el dret de publicar-les, o no, en funció del material disponible.
Els treballs no premiats podran ser retirats de l’Ajuntament en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió del premi. Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien als respectius originals. No s’assumiran responsabilitats per pèrdues o deterioraments.
L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.

PREMIS:
Premis Generals: es concedirà un premi de 600 € en cadascun dels grups.
Premis Autors/es Locals: es concedirà un premi de 400 € en cadascun dels grups.
Sobre aquests premis s’efectuaran les corresponents retencions establertes per la legislació vigent.

ORGANITZA:
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.