dijous, 6 de maig de 2010

Les proves de sisè a la premsa

Avui ja han finalitzat les proves de sisè. Els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'aquesta activitat de l'últim curs de primària que ha consistit en comprovar l'assoliment de les competències bàsiques en matemàtiques i en llengües (català, castellà i llengua estrangera).

Avui: Els exàmens de primària, més fàcils
http://paper.avui.cat/article/societat/190480/quant/fan/multiplicat.html

Avui: Operacions bàsiques i problemes senzills per a la prova de matemàtiques
http://paper.avui.cat/article/societat/190482/operacions/basiques/problemes/senzills/la/prova/matematiques.html

El Punt: Els escolars de sisè troben assumibles les proves de català i matemàtiques
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/166601.html

El Periódico de Catalunya: L'avaluació de final de primària s'inicia amb dues proves fàcils
http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=710981&idseccio_PK=1021&h=

Ara comença el procés de correcció que durarà unes dues setmanes i posteriorment es faran arribar els resultats a les escoles i a les famílies dels alumnes.